Lektioner i dödens skugga.

 

En röst klingar ensam.

Rösten är en bön.

Den rör sig genom klagan och hopp.

Mitt i livet.

I skuggan av det vi kallar döden.

Där verkar rösten.

Rösten – en del av livet.

En del av Gud.

 

 

Lektioner i Dödens skugga eller Leçons de Tenebres som de också kallas är en form av meditationer baserade på texter ur de bibliska klagovisorna. De tonsattes framför allt av flera franska kompositörer under mitten av 1600-talet, bl a av François Couperin, Marc-Antoine Charpentier och Michel Delalande. Musiken framfördes onsdagen, torsdagen och fredagen under passionsveckan. Michel Lambert komponerade två kompletta cykler av passionslektioner.


Att gestalta lektioner är att skapa rum för lärande och kunskapande. Att lektionerna skapas i dödens skugga får innebörden av att kunskap blir till i ett rum som ligger dolt. Det är inte dödens rum det handlar om utan ett rum som kanske ligger mycket närmare än vad man skulle kunna tro. Lektionerna gestaltar kunskap om dödens skuggas konturer. Innanför dessa konturer får kunskapen om dödens skuggan sin gestalt...