Master dokumentärfilm 2016-2018


Masterprogrammet i dokumentärfilm vid Stockholms konstnärliga högskola syftar till att fördjupa studentens praktiska yrkeskompetens och förbereda studenten inför att bedriva konstnärlig forskning. Kursen ska stärka studentens förmåga att på ett experimentellt och kritiskt reflekterande sätt både formulera, genom teori och praktik arbeta med konstnärliga problemställningar på en avancerad nivå. Utbildningen bidrar till utveckling av idéer och praktik inom olika aspekter av konstnärligt berättande. Vad produceras? För vem? Hur? Varför? Det självständiga arbetet omfattar motsvarande en termins sammanlagda arbete(30 hp). Utgångspunkten för arbetet är till exempel en studie i en konstnärlig metod eller undersökandet av en konstnärlig process. Arbetet är individuellt och redovisas i form av praktiskt arbete och skriven text. Programansvarig är Tinna Joné, lektor i dokumentärt berättande.