CURATIONAL RESEARCH NOTES / QUOTES (in Polish)

A. Lech ,,Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej" [w:]  ,,Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej", Nr kol. 1897, 2013.

 

,,Różne odrębne sfery rzeczywistości są w obrębie uniwersum symbolicznego integrowane i otrzymują wyjaśnienie w teoriach naukowych, poglądach filozoficznych, konstruktach teoretycznych."

 

,,W uniwersum symbolicznym zamyka się całość ludzkich doświadczeń."


odmienna definicja rzeczywistości (odniesienie do podróży) -> konfrontacja z innym społeczeństwem, o zupełnie innej historii i kulturze. ,,Pojawienie się alternatywnego uniwersum symbolicznego jest zagrożeniem, ponieważ pokazuje, że "nasza" wizja świata nie jest jedyną możliwą, nie musi być wcale słuszna."  

 


KEYWORDS


UNIVERSUM 


FRAGMENTATION

(tłum. fragmentacja) -

the process or state of breaking or being broken into fragments

 

UNIVERSUM as whole

 


"The earth's history seems at times like a story recorded in a book, each page of which is torn into small pieces. Many of the pages and some of the pieces of each page are missing"

                                                                                                                                                         Robert Smithson


 

RC exposition concept by Paulina Brelińska, all links and media are the part of curational research which I did during final year project preparation Voyager's Record / Rejestr podróżnika . 2017-2018. 

FRAGMENTATION as piece