References


Agnew, John 2003. Geopolitics—Re-visioning world politics. New York: Routledge.


Ampuja, Outi 2016. Tulkintoja Hiljaisuuden merkityksestä p. 73-98. In Äänimaisemissa, edited by Helmi Järviluoma & Ulla Piela. SKS. Helsinki.

Belting, Hans 2005. Image, medium, body: A new approach to iconology. Critical Inquiry. The University of Chicago Press Journal 31:2, 302–319.

Berleant, Arnold 1999. Living in the landscape. toward an aesthetics of environment. University Press of Kansas. Kansas.

Bolt, Barbara 2012. Introduction: Toward a ‘New Materialism’ through the arts. In Carnal Knowledge Towards a ‘New Materialism’ through the Arts, edited by Estelle Barrett & Barbara Bolt. I.B. Tauris. London, New York.

Carter, Paul 2004 Material thinking: The theory and practice of creative research. Melbourne University Press, Carlton. Melbourne.

Clarke, Arthur 1968. 2001: A Space Odyssey. New American Library. New York.


Ernst, Wolfgang 2016. Sonic time machines. Explicit sound, sirenic voices, and implicit sonicity. Amsterdam University Press. Amsterdam.

Grosz, Elizabeth 2005. Time travels: Feminism, nature, power. Allen & Unwin. Sydney.

Immonen, Visa 2016. Sotkuinen aineellisuus—Menneisyyden merkityksistä ja ihmiskeskeisyydestä esineiden ajallisuuteen. p. 190-200. [Abstract; Messy materiality. From past meanings and anthropocentrism to the temporality of objects].In Historiallinen aikakauskirja 2/2016 Esineet ja materiaalisuus historiassa. Helsinki.

Ince, Jonathan 2011. The sixth sense. Themedschoolproject.wordpress.com/2011/12/1/the-sixth-sense-thermoception. Accessed 15.4.2019.

Ingold, Tim 2000. The perception of the environment: The livelihood, dwelling and skill. Routledge. London, New York.

Ingold, Tim 2004. Culture on the ground: The world perceived through the feet. Journal of Material Culture 9:3, 315–340.

Hellaakoski, Aaro 1928. Jääpeili. Otava. Helsinki.

Järviluoma, Helmi 2003. Oletko maisemissa? Lyhyt johdatus äänimaisematutkimukseen. In Johdatus musiikintutkimukseen, edited by Tuomas Eerola, Jukka Louhivuori & Pirkko Moisala.. Suomen musiikkitieteellinen seura. Helsinki.

Järviluoma, Jari 2006. Turistin luonto. Tutkimus luonnon merkityksestä matkailun vetovoimatekijänä neljässä Lapin matkailukeskuksessa. Acta Universitatis Lapponiensis 96. Rovaniemi.

Karjalainen, Pauli Tapani 2004. Ympäristö ulkoa ja sisältä: Geografiasta geobiografiaan. In Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation käsite, edited by Raine Mäntysalo. Ympäristöalan julkaisuja Oulun yliopisto. Atena. Kustannus. Jyväskylä.

Kuivakari, Seppo 2019. Affective labour of stimulus progression. Ruukku 13. Studies in Artistic Research.

Laban, R. 1966. Choreutics. MacDonald and Evans. London.

Lane, Elisabeth 2014. Icescape theatre staging the Antarctic. Journal Performance Research 18:6, 2013, 18–28. Published online: 2 May 2014. http://dx.doi.org/10.1080/13528165.2013.908051.

Lefebre, Henry 1992/2004. Rhythmanalysis; Space, Time and Everyday Life. Trans. Stuart Elden & Geral Moore. Great Britain. Biddles, 2004 (1992), pp. 8–9.

Lehtinen, Sanna 2015. Excursions into everyday spaces. Mapping aesthetic potentiality of urban environments through preaesthetic sensitivities. Aesthetics Department of Philosophy, History, Culture, and Art Studies. University of Helsinki. Helsinki.

Lehtonen, Mikko 2014. Maa-ilma. Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia. [Premises for materialistic cultural theory]. Vastapaino. Tampere.

Lem, Stanislaw 1961/1973. Solaris. Transl. Matti Kannosto 1999. Tammi. Helsinki.

Lyrics 2016. http://lyriikat.org/haku.php; http://www.lyrics.com/lyrics/ice. Accessed 29.11.2016.

Maes, Laura & Leman, Marc 2017. Defining sound art. In The Routledge companion to sounding art, edited by Marcel Cobussen, Vincent Meelberg & Barry Truax. Routledge. New York & London, 27-40.

Martinson, Harry 1956/1963. Aniara. Transl. Aila Meriluoto. Wsoy. Helsinki.

Merleau-Ponty, Maurice 1990/2003. Phénomenologie de la perception. Gallimard, Paris.

Metallica, 2012. Trapped Under Ice Lyrics (HD). https://www.youtube.com/watch?v=0G3bv_bp9Wk. Accessed 16.6.2017.

Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija 2015. Abstrakti materiaalisuus. Ruukku. Studies in Artistic Research 3.

Närhinen, Tuula 2016. Kuvatiede ja luonnontaide: tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta. Taideyliopiston Kuvataideakatemia. Helsinki.

Nummi, Lassi 1984. Hiidentyven. Otava. Helsinki.

Pallasmaa, Juhani 2012. The Eyes of the skin. Architecture and the senses. Wiley. Padstow, Cornawall.  

Parviainen, Jaana 2016. Quantified bodies in the checking loop: Analyzing the choreographies of biomonitoring and generating big data. In Human technology, 12:1, 56–73. http://humantechnology.jyu.fi/archives/abstracts/parviainen16.htmlAccessed 20.11.2019.

Rekola, Mirka 2007. Vesi on maailman muisti. Illust. Raija Ollila. Katharos. Helsinki.

Rovelli, Carlo 2017/2018. L’ordine del tempo. Ajan luonne. Transl. Hannu Karttunen. Ursa Astronomical Association. Tallinna. Helsinki.

Ruoska, 2008. Helvettiin jäätynyt. https://www.youtube.com/watch?v=9_csUu8bW7s. Accessed 3.3.2008.

Schafer, Murray 1977. Five village soundscapes: The music of the environmental series 4. A.R.C. Publications. University of Michigan.

Schafer, R. Murray 1994. The soundscape. Our sonic environment and the tuning of the world. Destiny Books. Rochester, VT.

Sepänmaa, Yrjö 2018. Esteettinen maisemasuhde ja ympäristövastuu Tunteen, tiedon ja taidon liitto. s. 13-28. Elore 2018/1, vol. 25. Suomen Kansatietouden Tutkijain Seura ry. Helsinki

Timonen, Eija 2014. Jää luovan työn materiaalina ja mytologisten tulkintojen kohteena [Ice as a material for art making and for mythological interpretations]. In Ympäristömytologia [Environmental mythology], The Yearbook of The Kalevala Society 93, edited by Seppo Knuuttila and Ulla Piela. Finnish Literature Society. Helsinki, pp. 186–201.

Timonen, Eija 2019. The images of Ice. In North as a meaning in design and art, edited by Tuija Hauta-Hirvioja, Ysanne Holt & Maija Mäkikalli. Lapland University Press. Rovaniemi.

Timonen, Eija 2019. www.lightofice.net ; www.eijatimonen.comAccessed 15.4.2019.

Tuan, Yi-Fu 1993. Desert and ice: ambivalent aesthetics. In Landscape, natural beauty and the arts. Cambridge Studies in Philosophy and the Arts, edited by Salim Kemal & Ivan Gaskell. Cambridge University Press. Cambridge, 139–157.

Uimonen, Heikki 2016. Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat ja kuulumisen politiikka. In Äänimaisemissa. The Yearbook of The Kalevala Society 95, edited by Helmi Järviluoma & Ulla Piela. SKS. Helsinki, 15–33.

Venäläinen, Juhana 2016. Kuuloyhteisistä kuuntelunvapauteen. Kaikupohjia äänimaisemien kestävälle käyttökulttuurille. In ÄänimaisemissaThe Yearbook of The Kalevala Society 95, edited by Helmi Järviluoma & Ulla Piela.  SKS. Helsinki, 35–52.

Vikman, Noora 2007. Eletty ääniympäristö. Pohjoisitalialaisen Cembran kylän kuulokulmat muutoksessa. Tampereen yliopisto Acta Universitatis Tamperensis 1271. Tampere University. Tampere Yliopistopaino Oy. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7126-1. Accessed 20.10.2019.

Von Bondsdorff, Pauline 2010. Taikurin hattu ja kirvesmiehen kädet: Aineen mielikuvitus Pietilän arkkitehtuurissa. In Jalo Kivi, edited by Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo & Virpi Kaukio. Maahenki Oy.

Winkler, Justin 2001a. From ‘acoustic horizons’ to ‘tonalities’. Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter 12:1, 12–15. Originally presented at the Sound Escape conference held in July 2000, at Trent University in Peterborough Ontario.

Winkler, Justin 2001b. Diving into the sonic lifeworld Methodological reminiscences from Swiss rural soundscape research. In Space, Time and Sound. A choice of Articles in Soundscape Studies and Aesthetics of Environment 1990-2005. p.37-44. http://www.iacsa.eu/jw/winkler_space-sound-time_10-09-19.pdf

Winkler, Justin 2002. Rhythmicity. In Soundscape studies and methods, edited by Helmi Järviluoma & Gregg Wagstaff. Finnish Society for Ethnomusicology Publ. 9. Helsinki, 133–142.

Within Temptation 2012. https://www.youtube.com/watch?v=0YbhB_A_8fM 10.12.2012. Retrieved 16.6.2017.