(Serious Personal Conviction - on measurements of conscience)

Allvarlig personlig övertygelse

- om mätningar av samvetet