Exposition

Serious Personal Conviction – on measurements of conscience (2020)

Björn Larsson, Carl Johan Erikson

About this exposition

en
In Serious Personal Conviction – on measurements of conscience, we encounter two groups of people interviewed on different occasions discussing consciousness and ethics in relation to the military system. One of the groups are men that during the 1970s and ‘80s chose to perform non-combatant service and now reflect on the choices they made as 18-year olds. The other group consists of young people of today trying to answer several questions regarding the right to take another person's life. The exposition is part of the artistic research project Refuse to Kill – stories of the conscientious objectors. Our methodology involves a montage of a large number of voices collectively collected through statistical surveys, open-call procedure via advertising in newspapers and the internet, interviews and searches in archives.

sv
I videoverket Allvarlig personlig övertygelse möter vi två grupper av människor som vid olika tillfällen intervjuats kring samvete och etik i relation till militärtjänstgöring. Den ena gruppen består av äldre män som sökte och beviljades vapenfri tjänst under 1970 och 80-talet och som ser tillbaka på ett vägval de genomförde i 18-årsåldern. Den andra gruppen består av unga människor idag som försöker besvara ett antal frågeställningar kring rätten att ta någon annans liv. Expositionen är en del av det konstnärliga forskningsprojektet Vägra Döda – historier om de vapenfria männen. Vår metod inbegriper ett montage av ett stort antal röster som samlats in kollektivt genom statistiska undersökningar, open-call förfarande, genom annonsering i tidningar och på internet, intervjuer och sökningar i arkiv.
typeresearch exposition
keywordsartistic research, art, VIDEO, Carl Johan Erikson, Björn Larsson, Vägra Döda, Refuse to Kill, The Stories of Conscientious Objectors, Conscientious Objectors, Vapenfria män, Konstnärlig forskning
date29/05/2019
published02/03/2020
last modified02/03/2020
statuspublished
share statusprivate
affiliationThe Royal The Royal Institute of Art in Stockholm
copyrightBjörn Larsson och Carl Johan Erikson
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/637268/693968
doihttps://doi.org/10.22501/vis.637268
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue3. VIS Issue 3
external linkwww.vagradoda.se


Simple Media

id name copyright license
674204 test 6 Erikson Larsson All rights reserved
675780 test 6 sub_1 Erikson Larsson All rights reserved
675784 test 6 sub_1 Erikson Larsson All rights reserved
675933 test 6 sub_2 Erikson Larsson All rights reserved
677085 typewriter Erikson Larsson All rights reserved
693865 test exposition erikson All rights reserved
694747 Sequence 01 Erikson Larsson All rights reserved
694968 svenska 2 Erikson Larsson All rights reserved
694969 english 2 Erikson Larsson All rights reserved
694972 Muscle chair Frankfurt Erikson Larsson All rights reserved
694975 kollage Erikson Larsson All rights reserved
695420 typewriter 3_2 eng Erikson Larsson All rights reserved
695434 Sequence 01_small Erikson Larsson All rights reserved
697800 muskelstolen Erikson Larsson All rights reserved
728308 mer om videoverket Erikson Larsson All rights reserved
728312 tidigare forkningsresultat Erikson Larsson All rights reserved
734150 med mindre bild vit_2 Erikson Larsson All rights reserved
771030 about the video Erikson Larsson All rights reserved
771034 om videoverket Erikson Larsson All rights reserved
771322 prewiev 1 Erikson Larsson All rights reserved
771563 VIS FINAL 3 Erikson Larsson All rights reserved
771585 VIS FINAL 4 Erikson Larsson All rights reserved
796018 VIS FINAL 5 Erikson Larsson All rights reserved

Comments are only available for registered users.