Stora Torget i Eksjö

Den Okände Ryttaren 19:07 min  

Re-enactment Stora Torget


Triptyk

85x57 cm

Fotografierna föreställer ett återskapande av Föreningen Kvar i Eksjö’s första manifestation på Stora torget våren 2018.

I de olika fotografierna ses ungdomarna bära på tre olika uppsättningar banderoller. Den första med slagord de själva använt under sina manifestationer. Den andra med slagord som användes under manifestationer mot Baltutlämningen. Den tredje uppsättningen banderoller är kommentarer från invånare i Eksjö om vad kommunens politiker anser vara viktigt och sätter högst på agendan.

Utställningsbild Eksjö museum 2020

Preludium 01:31 min

Utställningsbild Eksjö museum 2020

Utställningsbild Eksjö museum 2020

Filmbyn


Fotoserie
100x66 cm

 

“Om man inte har mat i magen eller tak över huvudet vill man väl inte åka till Liseberg.” Föreningen Kvar i Eksjö startades efter att två personer upptäckt flera hemlösa ungdomar i Eksjö. Föreningen anmodades av kommunen att söka bidrag för att hjälpa ungdomarna. Bidraget de beviljades fick inte användas till mat och husrum utan till aktiviteter och utflykter. Tillsammans med Röda Korset arrangerades en resa till Filmbyn i Mariannelund.

Fotografierna är tagna i samspel med tre av de ensamkommande ungdomar från Eksjö som jag har arbetat med. Tillsammans genomförde vi en omtagning av denna utflyktsdag.


Utställningsbilder Eksjö museum 2020

Utställningsbild Eksjö museeum 2020

Stora Torget i Eksjö
Re-enactment Stora Torget


Triptyk

85x57 cm

Fotografierna föreställer en iscensättning av Föreningen Kvar i Eksjö’s första manifestation på Stora torget våren 2018.

I de olika fotografierna ses ungdomarna bära på tre olika uppsättningar banderoller. Den ena med slagord de själva använt under sina manifestationer, den andra med slagord som användes under manifestationer mot Baltutlämningen och den tredje med kommentarer från invånare och politiker om vad kommunen bör satsa på och vad torget egentligen borde användas till.

Preludium 01:31 min

Filmbyn


Fotoserie
100x66 cm

“Om man inte har mat i magen eller tak över huvudet vill man väl inte åka till Liseberg” Föreningen Kvar i Eksjö startade efter att två personer upptäckt flera hemlösa ungdomar i Eksjö. Föreningen anmodades av kommunen att söka bidrag för att hjälpa ungdomarna. Bidraget de beviljades fick inte användas till mat och husrum utan till aktiviteter och utflykter. Fotografierna är från Filmmuseet i Mariannelund, och är ett iscensättande av ett av de ensamkommande killarnas utflyktsmål baserat på dessa bidrag. Fotografierna är tagna i samspel med tre av de ensamkommande ungdomarna jag har arbetat med från Eksjö.

Den Okände Ryttaren 19:07 min                 

 

 

 

 Klicka på pilen för att komma till nästa sida om bakgrunds-arbetet till projektet.

Projektet Stora Torget i Eksjö tar avstamp från två händelser som ägt rum på Stora Torget i Eksjö. Den ena incidenten, en nattlig manifestation mot utlämningen av baltiska soldater (Baltutlämningen 1945). Soldaterna internerades i Eksjö i slutet av andra världskriget, efter att ha stridit med de tyska trupperna. Den andra händelsen är en manifestation som ägde rum i mars 2018. Manifestationen organiserades av den ideella föreningen Kvar i Eksjö. Föreningen arbetar för ensamkommande flyktingars rätt att stanna kvar i Eksjö under hela asylprocessen. Med dessa berättelser som utgångspunkt har jag arbetat med de ensamkommande ungdomarna för att tillsammans visualisera och iscensätta händelser och referenser från torget. Video, arkivmaterial och iscensättningar formar det undersökande arbetet om en plats, genom två händelser i historien.

Till bakgrunden om filmen och projektet

Projektet Stora Torget i Eksjö tar avstamp från två händelser som ägt rum på Stora Torget i Eksjö. Den ena incidenten, en nattlig manifestation mot utlämningen av baltiska soldater (Baltutlämningen 1945). Soldaterna internerades i Eksjö i slutet av andra världskriget, efter att slagits på tyskarnas sidaDen andra händelsen är en manifestation som ägde rum i mars 2018. Manifestationen organiserades av den ideella föreningen Kvar i Eksjö. Föreneingen arbetar för ensamkommande flyktingars rätt att stanna kvar i Eksjö under hela deras asylprocesser. Med dessa berättelser som bakgrund har jag arbetat tillsammans med de ensamkommande ungdomarna för att visualisera och iscensätta referenser och händelser från torget. Genom video, arkivmaterial och iscensättningar formas det undersökande arbetet om en plats genom två händelser i historien.Projektet består av en film, ett kortare videoverk, fotografier och skulptur.