Det administrative grensesnittet i Research Catalogue

Research Catalogue er, i tillegg til å være en plattform for presentasjon av flermedialt materiale, et administrativt verktøy for å håndtere innlevering av materiale til vurdering, for eksempel stipendiat-arbeider som skal vurderes av en kommisjon og KUST-prosjekter som skal vurderes av fagfeller.

Ved NMH har vi høsten 2019 også gjennomført en vellykket test av innlevering av masterarbeider, der studentene leverer rapport, gjerne bestående av tekst og video, via en egen studentportal. Denne eksisterer adskilt fra vår ordinære portal, og inneholder per dags dato 1 issue som består av disse innleverte arbeidene.

Publisering på RC betyr en langsiktig tilgjengeliggjøring av kunsterisk forskningsmateriale som er produsert ved NMH. Det betyr også at NMH tilbyr disse produksjonene gjennom en plattform som er Open Access.

Dersom man skulle komme til å avslutte sitt portalmedlemsskap, innebærer dette:

Det innebærer altså at publikasjon må skje enten via andre institusjoners portaler, og dermed deres administrative kompetanse, eller ved å benytte self-publishing. Dette er en feature som tilbys brukere uten portaltilhørighet, og innebærer det samme som publisering gjennom en portal, bortsett fra at det ikke finnes et administrativt verktøy for å håndtere eksposisjonene etter innlevering. Det er ikke en god løsning selv for enkeltpublikasjoner, og er en svært dårlig løsning i en institusjonell sammenheng.