Prof. PER BORIN, dirigent.

 

Missa a la breve: offentligt prövande/experimenterande/jämförelser av av de härskande traditionella tempi-konventioner gentemot Mozarts originalanvisningar gällande tempi, fraseringar och skanderingar baserade på min Mozart-forskning.

Hugoteatern, Operahögskolan, 23 januari 2019.

Medverkande:
Fabian Düberg, tenor, student, Operahögskolan, SKH
Ella Morin, sopran, student, Operahögskolan, SKH
Prof. Anna Lindal, violin
Eva Lindal, violin
Christine Morgan, piano
Prof. Per Borin, dirigent