Playing Schumann Again for the First Time


Bobby Mitchell

Proefschrift ingediend te verkrijging van de graad van

Doctor in de kunsten
op 7 mei 2024

Promotor: Prof. Dr. Matthias Heyman
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte