Eamon O’Kane

Synergetic Structures, 2021

42 skulpturelle objekter, jesmonite, plast, leire, variable dimensjoner

 

Deler av dette kunstverket forholder seg Newgrange, en 5200 år gammel neolittisk passasjegrav i Boyne Valley i Irland. Stedet ble tilfeldigvis gjenoppdaget i 1699. Mine arbeider tar utgangspunkt i menneskehetens relasjon til nattehimmelen og kosmos via kartlegging av symbolbruk og bruk av spor. Gjennom kunstverkene forsøker jeg å knytte sammenhenger mellom urfolks trossystemer og deres forståelse av det ukjente, og mer samtidige tanker om universets opphav: Hvordan fossile former fra naturen kan kobles til fortidens utskårne spiralmønster eller med strukturen i Guggenheim Museum av Frank Lloyd Wright. Tittelen, Synergetic Structures, er relatert til den amerikanske arkitekten Buckminster Fullers konsept om «synergetiske strategier».

 

Part of this artwork relates to Newgrange which is a 5,200-year-old Neolithic passage tomb located in the Boyne Valley in Ireland. It was originally accidentally discovered in 1699. I have been developing artworks which examine the history of humankind’s relationship to mapping the night sky and the cosmos through mark making and symbols. Through these artworks I am making connections between early indigenous belief systems and their understanding of the unknown and more contemporary thoughts about the origins of the universe. Fossil forms from the natural world connect with ancient spiral carvings or the structure of Frank Lloyd Wright’s Guggenheim Museum. The title of my work, Synergetic Structures, is taken from the phrase ‘Synergetic strategies’ by Buckminster Fuller.