Geir Harald Samuelsen

Haptic Drawing (Cave Dialogue), 2021 (2012) 

Magnesium og pastell på papir, 210 x 200 cm

 

Jeg godtok invitasjonen fra mine prehistoriske forgjengere og fra steinen selv; dempet lyset i rommet og gjorde meg klar foran de store mørke og krøllete papirflakene, for de allerede eksisterende bildene, for å fylle på med lys og materie. Jeg registrerte at bildene plutselig forandret seg. Noen av sporene forsvant i prosessen, noen ble forvandlet. Nye sekvenser med bevegelige linjer og former oppstod. Ny retning, ny energi. Å ødelegge, skape og ødelegge: en kontinuerlig palimpsest av lys og skygger. Lag på lag med usynlige og synlige gester.

                        ----      

So, I accepted what I felt to be an invitation from the stone itself and from the ancient engravers; to dim the room, to sit down in front of the dark surfaces adding layers of light and matter to the existing pictures, observing them change in front of me – some signals being muted in the process and others being transmuted into new sequences of moving shadows with a different material direction and energy. Transmutation through destruction and reconstruction. A continuous palimpsest of shadows and light, layer upon layer of invisible and visible gestures.