Text och ljud: Livia Prawitz

Röst: Chiara Bugatti, Vanda Monaco

Mastering: Ola Bergman

Standarden har reviderats med anledning av förändringarna.

Byggnaderna tycks förfalla, som om de var uppförda

i hast. Kvarlämnad mellan kropparna står piskställningen

likt ett oavsiktligt monument. 

 

De har slutat bygga tvättstugor då rummen

inte är lönsamma (likaså trapphus). Det böjda kalla stålets blåa

benstommar: en solid stålställning låter sig inte ryckas upp

så lätt. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt Il

En händelse:

någon har grävt en grop i centrum, bränt upp bilen och bränt ner skolan.

Kupade händer rymmer knäskålar; det finns även andra sorters

håligheter. 

 

Hon har fått ett hål på näthinnan: det kan uppstå till följd av att ögats

struktur förändras – ofta kräver tillståndet att hålet tätas – det är som ett

läckage i linsen, som ett fönster i fönstret.

 

 

 

 

 

Förenade förbrukade kroppar: 

- ta byggnaderna i bruk

- häng handdukar på tork 

- fyll badkaret till bredden

- omslut alla delar

- cirkulera i centrum

- ta form

- tappa ur

Vi har försökt effektivisera bostäderna för att

frigöra tiden som spenderas däri. Golvet tar slut

när det möter väggen, väggar expanderar.

Det är önskvärt att huskonstruktionen möjliggör

att du kan se ut.

Att tvätta är en mekanisk bearbetning som ofta även inkluderar

följande processer: a) torka, stryka, förvara

b) slå med piska i renande, pådrivande el. bestraffande syfte

c) glömma, driva omkring

Tvätta    torka    strykaomkring    stryk    förvara     

 

 

Textilier i färger som går ton-i-ton med lårets insida + mekanisk

nötning och lagen om tyngden = kan få blodet att flytta sig

inuti huden = mjuka upp

rummet och göra det mer ombonat.

Innan frukost möblerade hon om ansiktet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt I

Monotona slag,

vatten som avdunstar från textilier likt

kroppar som lagt sig för att torka i värmen.

 

Mattpiskningen – som aldrig avbröts, höll sig

till saken – det är den och det är stadsbanan

som tränger sig in genom fönstret tre trappor

upp, längst med (ständigt pågående smatter).

 


 

Du flyttar in, du fyller rummet – du fyller rummet med flera rum

 

Då insidan kräver sin interiör (och eftersom hål uppehåller rum)

övervägs en upplåtelse av utrymmena. Du fyller rummet, flyttar

på sakerna, letar efter lösningar på glömda problem.

Bordet skulle passa bättre under vasen och klänningen

är svalare över knävecket.

 


När hon kommer hem utför hon en koreografi av dagliga rutiner.

Går från rum till rum, fönster på fönster. Timglaset

är utbytt mot en ständigt snurrande cirkel.

 

 

Alla strukturer 

i huvudet 

Väggar har förts samman av tak som uppehåller hålrum

eller bostäder som i sin tur har effektiviserats.

På gården

är sand instucken i lådor.

Ett hem kan bestå av ett eget rum med fönster

vars syfte är att: a) vara en stadigvarande bostad för

viss person, familj e.d.  b) möjliggöra att den boende

kan se ut eller in. (Att se igenom någon

bygger på en idé om ett transparent skal och en inre kärna.)

 

Tre trappor upp är golv kalla och hårda

eller mjuka. Jag frågar om mattpiskan, och du säger

att det enda du minns

är slagen.  

 

Tvätta    torka    stryka    förvara                                                      

Badkarets placering i relation till ekvatorn,

är bara ett annat sätt att säga att vatten

har en tendens att omforma horisontella rörelser.

har inte fönster

finns det bara rum

Tvätta    torka    stryk    förvara         

fyll pappret – arkets arkitektur –        

foga dig samman med det böjda stålet.

sen ekar ni i varandra.