Exposition

Piskan ställningen (2021)

Livia Prawitz

About this exposition

en
The courtyard, laundry room, and areas for beating carpets are collective facilities in the private sphere of the home. In Stockholm you can find carpet hangers in connection to many apartment blocks even though they are very seldom used nowadays. The act of whipping carpets is an act that aims to get rid of the dirt – the remnants of life. Cleaning is a repetitive work, where something needs to be done over and over again without it producing something new. The project Piskan ställningen consists of an essay, sound pieces, and sketches in different materials and is divided into three parts; the one who beats, the beater itself, and that which constitutes a stand for the beating. The various associations to the carpet hanger and the carpet beater form the basis of the project that centres around questions concerning repetition and productivity, place and time, the boundary between the public and the domestic sphere, and how dangerous the pursuit of alleged purity, hygiene, science, and light can be. Through text, sound and images, personal and collective memories, and the object's associations regarding reproductive labour, city planning, violence, the welfare project, and childish games are intertwined.   The material also contains other associations to control and power – with the whip as a means of threat and punishment, and an exploration of different forms of emptiness in relation to architecture, social structures, and mental space. Through a younger and an elderly woman's narrative voice, we follow an associative thought chain that interweaves the public, the domestic, and a bodily sphere. The setting is a society where she comes home from work to yet another form of monotonous routines, where cars get burned down, and tables are placed under vases, whilst someone has been digging a hole down in the city.   Through sketches in different materials, I approach the carpet beater by exploring its shape. My attempts to repeat the knots lead to a series of variations on the memory of whips where mistakes constitute the basis of new forms. In the project repetition and variations in sound, text, and drawing becomes another way of approaching repetitive work

sv
Gården, tvättstugan och piskplatsen är kollektiva inrättningar i hemmets annars privata sfär. I Stockholm kan du hitta piskställningar i många kvarter även om de idag sällan används. Att piska mattan är en akt som utförs i syfte att avlägsna smuts – resterna av liv. Städning är ett repetitivt arbete där något måste göras om och om igen utan att det producerar något nytt. Piskan ställningen är ett projekt som består av en essä, ljudverk samt skisser i olika material. Projektet är uppdelat i tre delar; den som piskar, det som piskar och det som utgör en ställning för piskandet. De olika associeringarna till piskställningen och mattpiskan utgör grunden för projektet som kretsar kring frågor som rör upprepning och produktivitet, plats och tid, gränsen mellan det privata och det offentliga rummet samt hur farlig strävan efter påstådd renhet, hygien, vetenskaplighet och ljus kan vara. Genom text, ljud och bilder sammanflätas personliga och kollektiva minnen i form av associationer till objekten i relation till reproduktivt arbete, stadsplanering, våld, välfärdsprojektet och barns lekar. I materialet finns också andra associationer till kontroll och makt – piskan som medel för hot och bestraffning och ett utforskande av olika former av tomhet i relation till arkitektur, sociala strukturer och mentala platser. Genom en yngre och en äldre kvinnas berättarröst följer vi en associativ tankekedja där den privata, den offentliga och den kroppsliga sfären sammanbinds. Miljön är ett samhälle där hon kommer hem från jobbet till en annan form av monotona rutiner, där bilar bränns ner och bord placeras under vaser, medan någon har grävt en grop nere i centrum. Genom skisser i olika material närmar jag mig piskan genom att utforska dess form. Mina försök att upprepa piskans knutar leder till en rad variationer på minnet av piskor där misstag utgör grunden för nya former. I projektet blir repetitioner och variationer i ljud, text och skisser ett annat sätt att närma sig repetitivt arbete.
typeresearch exposition
keywordsReproductive labour, The welfare state, Porosity, Repetition, memory, productive/unproductive, monument, public/domestic/bodily space
date03/03/2020
published15/03/2021
last modified23/03/2021
statuspublished
share statusprivate
copyrightLivia Prawitz
licenseCC BY-NC-ND
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/916090/916215
doihttps://doi.org/10.22501/vis.916090
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research, Konstfack - University of Arts, Crafts and Design
portal issue5. VIS Issue 5


Simple Media

id name copyright license
916614 DSC_0093_red Livia Prawitz All rights reserved
916634 DSC_0092_red Livia Prawitz All rights reserved
916648 DSC_0080red Livia Prawitz All rights reserved
916651 DSC_0083_red Livia Prawitz All rights reserved
916653 DSC_0074_red Livia Prawitz All rights reserved
916654 DSC_0072_red Livia Prawitz All rights reserved
916655 DSC_0088_red2 Livia Prawitz All rights reserved
916659 DSC_0071_red2 Livia Prawitz All rights reserved
916670 DSC_0026_red Livia Prawitz All rights reserved
916674 DSC_0001_red Livia Prawitz All rights reserved
916677 DSC_0005_red Livia Prawitz All rights reserved
916678 DSC_0008_red Livia Prawitz All rights reserved
916681 DSC_0011_red Livia Prawitz All rights reserved
916686 1_DSC_0025_red_web Livia Prawitz All rights reserved
916690 DSC_0013_red_web Livia Prawitz All rights reserved
916693 DSC_0014_red Livia Prawitz All rights reserved
916697 DSC_0017_red_web Livia Prawitz All rights reserved
916699 DSC_0021_redweb Livia Prawitz All rights reserved
916701 DSC_0024_red Livia Prawitz All rights reserved
916703 DSC_0068web2_2 Livia Prawitz All rights reserved
916704 DSC_0084web3_2 Livia Prawitz All rights reserved
950380 5_Piskställningen_Livia_Prawitz Livia Prawitz All rights reserved
972049 10306751_791717140891904_3891379270984411998_n-1_beskurenavlång Izabela Urbaniak All rights reserved
990270 DSC_0365_red3_web Livia Prawitz All rights reserved
990283 DSC_0360_red_web Livia Prawitz All rights reserved
990315 DSC_0334_red2_web Livia Prawitz All rights reserved
1030261 Una_giornata_particolare_(film)_beskuren Public domain Public domain
1031180 IMG_5173_red_beskuren_web Livia Prawitz All rights reserved
1031243 DSC_0557_red2kall_web Livia Prawitz All rights reserved
1031252 _MG_4281_test_red7_web Livia Prawitz All rights reserved
1072521 Skärmavbild 2020-05-28 kl. 11.50.45_rättfärrep_piska - copy Livia Prawitz All rights reserved
1099925 Skärmavbild 2020-12-28 kl. 18.27.01 (kopia) Public domain Public domain
1100001 DSC_0012_red Livia Prawitz All rights reserved
1100003 DSC_0072_red Livia Prawitz All rights reserved
1100004 DSC_0009_red Livia Prawitz All rights reserved
1100008 DSC_0069_red_2 Livia Prawitz All rights reserved
1100011 DSC_0090_red Livia Prawitz All rights reserved
1100015 DSC_0004_red Livia Prawitz All rights reserved
1100026 DSC_0093_red Livia Prawitz All rights reserved
1107543 DSC_0032_sista_rak_mask Livia Prawitz All rights reserved
1107600 DSC_0141_test3_oskarp Livia Prawitz All rights reserved
1107683 DSC_0228_ny21_3_OM Livia Prawitz All rights reserved
1107835 DSC_0571_21_om Livia Prawitz All rights reserved
1107952 DSC_0650_21OM Livia Prawitz All rights reserved
1107980 DSC_0632_21_rak2OM Livia Prawitz All rights reserved
1108001 DSC_0808_21_2OM Livia Prawitz All rights reserved
1108004 DSC_0760_21OM Livia Prawitz All rights reserved
1108019 IMG_5348_21 Livia Prawitz All rights reserved
1108021 IMG_5348_21_2 Livia Prawitz All rights reserved
1108023 IMG_5348_red3_21 Livia Prawitz All rights reserved
1108050 DSC_0105_21_matta_zoom Livia Prawitz All rights reserved
1108387 DSC_0105_21_mattaOM_inzoom Livia Prawitz All rights reserved
1117448 loop_mattpiskorna Livia Prawitz All rights reserved
1117463 loop_piskor_kortare Livia Prawitz All rights reserved
1117481 test1 Centrum Historii Zajezdnia All rights reserved
1117507 IMG_8310_red2_göraomtesr_2 Livia Prawitz All rights reserved
1117668 IMG_8021_red2021OM Livia Prawitz All rights reserved
1117669 DSC_0298_red2_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117670 DSC_0308_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117671 IMG_5990_upprätt_ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1117674 IMG_5873_2021 Livia Prawitz All rights reserved
1117677 DSC_0245_red2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117687 DSC_0183_2021_web Livia Prawitz All rights reserved
1117688 IMG_5849_red2021ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1117689 DSC_0302_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117690 IMG_5986_ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1117691 DSC_0321_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117692 IMG_8024_2021redOM Livia Prawitz All rights reserved
1117693 IMG_6085_upprätt_2021OM Livia Prawitz All rights reserved
1117694 IMG_6087_upprätt_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117695 DSC_0220_red_2021.webjpg Livia Prawitz All rights reserved
1117696 DSC_0220_red_2021_web Livia Prawitz All rights reserved
1117697 DSC_0220_red_2021_web Livia Prawitz All rights reserved
1117698 DSC_0066_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117699 DSC_0023_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117701 DSC_0245_red3OM Livia Prawitz All rights reserved
1117704 DSC_0065_red Livia Prawitz All rights reserved
1117705 DSC_0302_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117724 IMG_8021_red3_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117733 IMG_8024_red22021OM Livia Prawitz All rights reserved
1117738 IMG_8021_red4_2021webOM Livia Prawitz All rights reserved
1117762 DSC_0077_red Livia Prawitz All rights reserved
1117763 DSC_0026_red Livia Prawitz All rights reserved
1117766 IMG_8024_red22021 Livia Prawitz All rights reserved
1117767 DSC_0016_red_web2 Livia Prawitz All rights reserved
1117768 DSC_0090_red Livia Prawitz All rights reserved
1117769 DSC_0020_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1117770 DSC_0069_red_2 Livia Prawitz All rights reserved
1117772 DSC_0066_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117773 IMG_8024_red22021OM Livia Prawitz All rights reserved
1117784 DSC_0334_red2_web Livia Prawitz All rights reserved
1117785 DSC_0083_red Livia Prawitz All rights reserved
1117786 DSC_0085_red Livia Prawitz All rights reserved
1117787 DSC_0014_red Livia Prawitz All rights reserved
1117788 DSC_0010_red Livia Prawitz All rights reserved
1117789 DSC_0060red Livia Prawitz All rights reserved
1117790 DSC_0088_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1117795 DSC_0005_red_2 Livia Prawitz All rights reserved
1117796 DSC_0093_red Livia Prawitz All rights reserved
1117797 DSC_0006_red Livia Prawitz All rights reserved
1117798 DSC_0070_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1117804 DSC_0365_red3_web Livia Prawitz All rights reserved
1117805 DSC_0068_testred Livia Prawitz All rights reserved
1117806 DSC_0092_red Livia Prawitz All rights reserved
1117809 DSC_0074_red Livia Prawitz All rights reserved
1117810 DSC_0094_red Livia Prawitz All rights reserved
1117811 DSC_0060red Livia Prawitz All rights reserved
1117813 DSC_0089_webb_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1117818 DSC_0006_red Livia Prawitz All rights reserved
1117820 DSC_0070_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1117823 DSC_0095_red Livia Prawitz All rights reserved
1117825 DSC_0003web_2 Livia Prawitz All rights reserved
1117827 DSC_0021_redweb Livia Prawitz All rights reserved
1117830 DSC_0084web3_2 Livia Prawitz All rights reserved
1117831 DSC_0091red Livia Prawitz All rights reserved
1117834 DSC_0071_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1117841 DSC_0015_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1117848 DSC_0023_red Livia Prawitz All rights reserved
1117849 DSC_0009_red Livia Prawitz All rights reserved
1117850 DSC_0080red Livia Prawitz All rights reserved
1117853 IMG_5873_2021 Livia Prawitz All rights reserved
1117854 IMG_5990_upprätt_ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1117855 DSC_0183_2021_web Livia Prawitz All rights reserved
1117857 DSC_0014_red Livia Prawitz All rights reserved
1117861 DSC_0321_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117862 DSC_0245_red3OM Livia Prawitz All rights reserved
1117863 DSC_0308_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117864 IMG_8021_red4_2021webOM Livia Prawitz All rights reserved
1117865 DSC_0023_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117866 IMG_6085_upprätt_2021OM Livia Prawitz All rights reserved
1117867 IMG_6087_upprätt_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1117868 DSC_0220_red_2021_web Livia Prawitz All rights reserved
1117877 DSC_0015_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1117879 DSC_0006_red Livia Prawitz All rights reserved
1117880 DSC_0009_red Livia Prawitz All rights reserved
1117887 DSC_0095_red Livia Prawitz All rights reserved
1117889 DSC_0071_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1117908 DSC_0220_red_2021NYOM Livia Prawitz All rights reserved
1117917 DSC_0014_red Livia Prawitz All rights reserved
1117922 DSC_0183_2021_web Livia Prawitz All rights reserved
1117924 IMG_8021_red4_2021webOM Livia Prawitz All rights reserved
1118740 DSC_0308_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1118826 DSC_0001_red Livia Prawitz All rights reserved
1118828 DSC_0010_red Livia Prawitz All rights reserved
1118848 DSC_0077_red Livia Prawitz All rights reserved
1118853 DSC_0020_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1118856 DSC_0084web3_2 Livia Prawitz All rights reserved
1118862 DSC_0220_red_2021NYOM Livia Prawitz All rights reserved
1118866 DSC_0004_red Livia Prawitz All rights reserved
1118867 DSC_0003web_2 Livia Prawitz All rights reserved
1118868 DSC_0011_red Livia Prawitz All rights reserved
1118870 DSC_0012_red Livia Prawitz All rights reserved
1118871 DSC_0008_red Livia Prawitz All rights reserved
1118872 DSC_0094_red Livia Prawitz All rights reserved
1118873 IMG_5986_ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1118874 DSC_0016_red_web2 Livia Prawitz All rights reserved
1118877 1_DSC_0025_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1118880 DSC_0298_red2_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1118884 DSC_0077_red Livia Prawitz All rights reserved
1118885 DSC_0023_red Livia Prawitz All rights reserved
1118888 DSC_0009_red Livia Prawitz All rights reserved
1118890 DSC_0066_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1118891 IMG_5990_upprätt_ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1118895 DSC_0065_red Livia Prawitz All rights reserved
1118896 DSC_0360_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1118903 DSC_0083_red Livia Prawitz All rights reserved
1118912 IMG_5849_red2021ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1118959 DSC_0085_red Livia Prawitz All rights reserved
1118988 DSC_0321_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119149 IMG_6087_upprätt_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119184 DSC_0091red Livia Prawitz All rights reserved
1119234 DSC_0245_red3OM Livia Prawitz All rights reserved
1119240 IMG_6085_upprätt_2021OM Livia Prawitz All rights reserved
1119245 IMG_5873_2021 Livia Prawitz All rights reserved
1119247 DSC_0245_red2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119266 DSC_0089_webb_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1119275 DSC_0321_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119278 DSC_0004_red Livia Prawitz All rights reserved
1119285 DSC_0094_red Livia Prawitz All rights reserved
1119368 DSC_0072_red Livia Prawitz All rights reserved
1119369 DSC_0065_red Livia Prawitz All rights reserved
1119378 DSC_0024_red Livia Prawitz All rights reserved
1119383 DSC_0013_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1119384 DSC_0009_red Livia Prawitz All rights reserved
1119385 DSC_0095_red Livia Prawitz All rights reserved
1119428 DSC_0012_red Livia Prawitz All rights reserved
1119429 DSC_0077_red Livia Prawitz All rights reserved
1119430 DSC_0085_red Livia Prawitz All rights reserved
1119431 DSC_0006_red Livia Prawitz All rights reserved
1119432 DSC_0220_red_2021NYOM Livia Prawitz All rights reserved
1119433 DSC_0023_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119434 DSC_0245_red3OM Livia Prawitz All rights reserved
1119435 DSC_0071_red2 Livia Prawitz All rights reserved
1119436 DSC_0001_red Livia Prawitz All rights reserved
1119437 IMG_6085_upprätt_2021OM Livia Prawitz All rights reserved
1119438 DSC_0334_red2_web Livia Prawitz All rights reserved
1119439 DSC_0005_red_2 Livia Prawitz All rights reserved
1119440 IMG_5986_ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1119441 DSC_0093_red Livia Prawitz All rights reserved
1119442 DSC_0009_red Livia Prawitz All rights reserved
1119443 DSC_0014_red Livia Prawitz All rights reserved
1119444 DSC_0321_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119445 IMG_8021_red4_2021webOM Livia Prawitz All rights reserved
1119446 DSC_0069_red_2 Livia Prawitz All rights reserved
1119447 DSC_0090_red Livia Prawitz All rights reserved
1119448 DSC_0072_red Livia Prawitz All rights reserved
1119458 DSC_0365_red3_web Livia Prawitz All rights reserved
1119476 DSC_0069_red_2 Livia Prawitz All rights reserved
1119477 DSC_0013_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1119479 DSC_0066_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119480 DSC_0004_red Livia Prawitz All rights reserved
1119485 DSC_0360_red_web Livia Prawitz All rights reserved
1119486 DSC_0080red Livia Prawitz All rights reserved
1119487 IMG_5873_2021 Livia Prawitz All rights reserved
1119488 IMG_5990_upprätt_ejOM Livia Prawitz All rights reserved
1119489 DSC_0308_red_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119490 IMG_6087_upprätt_2021web Livia Prawitz All rights reserved
1119491 DSC_0023_red Livia Prawitz All rights reserved
1119503 DSC_0095_red Livia Prawitz All rights reserved
1121826 IMG_5401_ny2021red_web Livia Prawitz All rights reserved
1121866 IMG_5387_red_2021red_2web Livia Prawitz All rights reserved
1121910 bdziworski-f56-049-lodz_1966-2000px_beskuren Bogdan Dziworski All rights reserved
1121965 IMG_5774_red21_2_web_3OM Livia Prawitz All rights reserved
1153691 IMG_5462_beskuren Ola Bergman All rights reserved
1153698 Skärmavbild 2020-03-27 kl. 13.04.28_2 Jesper Lind All rights reserved
1153699 5_Piskställningen_Livia_Prawitz_beskure_test Livia Prawitz All rights reserved
1153701 Lager 42_vänd Olivier Croix-roussien All rights reserved
1153737 Skärmavbild 2021-02-02 kl. 20.00.12LILa Livia Prawitz All rights reserved
1153742 gröntribSkärmavbild 2021-02-02 kl. 20.00.12 (kopia) Livia Prawitz All rights reserved
1153748 Röd_Skärmavbild 2021-02-02 kl. 20.00.12 (kopia) Livia Prawitz All rights reserved
1153751 Skärmavbild 2021-02-05 kl. 16.29.52 Livia Prawitz All rights reserved
1153755 lilafågel Livia Prawitz All rights reserved
1154209 10306751_791717140891904_3891379270984411998_n-1_7_mindre Izabela Urbaniak All rights reserved
1154215 2021_10306751_791717140891904_3891379270984411998_n-1_avlang Izabela Urbaniak All rights reserved
1154318 Skärmavbild 2021-02-05 kl. 16.29.52 Livia Prawitz All rights reserved
1154320 Skärmavbild 2021-02-05 kl. 15.56.52 Livia Prawitz All rights reserved
1158236 IMG_5283_beskuren_2 Ola Bergman All rights reserved
1162850 129909_FdId_prl_83_hand3 Stanisław Kokurewicz, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość” All rights reserved

Comments are only available for registered users.