MICHELLE VERVAELE & FLEUR TROSSAERT

 

TITEL: Rijkdom van afval 

HASHTAGS: #materialiteit #inzicht #recycle #Valentijn

JOLIEN VANSOYE & LOUISE VANTOEST

 

#stoeltje #langshetwater #Valentijn

 

HANNE VAN LINDEN & JOLIEN VLEMINCKX

Ritual of the T

#ritueel #natuur #registratie #Annelies

Juryfilmpje:
Proces: 

OCEANS OF CARE (II) 
as an intense field of inspiration by our Lab-O work, these oceans are free-moving currents of care, energy and potententiality for positionings in architecture. let's wave, diffract, distract connections between ourselves and the world.

JULIE LENAERTS & LOTTE ENGELBORGHS

 

TITEL: Reflection, projection and deformation

HASHTAGS: #reflection #projection #bioplastic #Valentijn

ALICE VAN HEUVERSWYN & LIEKE VANDECANDELAERE

 

TITEL: Achtervolgwerk

HASHTAGS: #observatie #audio #publiekeruimte #Valentijn

ALICE VAN HEUVERSWYN & LIEKE VANDECANDELAERE

 

TITEL: Achtervolgwerk

HASHTAGS: #observatie #audio #publiekeruimte #Valentijn

Lotte Vanderbemden & Nicolas Van Oyen


#tekenen#geluid#Breg


https://padlet.com/lottevanderbemden/3kwal1khog6umifw 

Juliette Moncarey & Brent Muys

#eroev #draad #territorium #Valentijn

Repos-ductie

Repos-ductie

Balder Fabre & Ruben De Vogelaere

#deplek #reproducties #techniek #Valentijn

FAUVE VAN DE VELDE & HANH TRINH

 

TITEL: Postbuspotentie

HASHTAGS: #postbusmedia #krant #renomee #Valentijn

Michiel Mertens & Aiken Parmar

De beperkingen in het maken.

 

SILENT NOISES

Mathieu Debaere & Arnaud Comer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silent noises Er zijn altijd geluiden aanwezig in een ruimte, we horen ze maar we merken ze niet op. Het zijn deze geluiden die de ruimte maken tot wat het is: de lamp die zoemt, het water dat door de chauffage loopt, de frigo die draait, de wind die constant op de ramen blaast enz. De aan- of afwezigheid van deze geluiden wordt vaak niet opgemerkt tenzij er eenverandering plaatsvindt. De architectuur van vandaag legt te veel de focus op het visuele. Wij, als ontwerpers, willen meer de andere zintuigelijke waarnemingen zoals het horen betrekken en het belang ervan aantonen in de architectuur. Dankzij deze installatie willen we aantonen dat elke ruimte zijn unieke akoestiek en geluiden heeft. Door de aandacht van de gebruikers te verleggen van het visuele naar het auditieve, zullen ze de ruimte anders ervaren. Wij willen met ons werk, de bezoeker affecteren en bewust maken van het geluid dat zich in elke ruimte bevindt. De ruimte is niet stil.
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nYMyT_cT0gXe8qUQbgSPZx7audDHBWE7

JOINING(S)

LUCAS D'HAEN & ARNE ZENNER

#materialization #composition #industrialized #circularity #breghoremans

 

klik voor meer

 

The invisible re-designed

 

                               Alledaagse huishoudelijke apparaten zijn gestript van hun herkenbaar design.
                                        Hun hoofdfunctie blijft intact en komt in een nieuw daglicht te staan.         

                                              We willen mensen er van bewust maken dat deze objecten,                                               

                                              vol kennis en evolutie, ook een deel uitmaken van het leven.


Wat gebeurt er als het design als omhulling wegvalt?

                            Welke nieuwe functie, rol en betekenis krijgen deze apparaten zonder hun omhulsel?

En wat als we ook in architectuur zouden durven het onzichtbare te re-designen?

             Kunnen we leven zonder afwerkingslagen ?         

En, welke nieuwe uitdagingen stelt invisible re-designed aan de ontwerper?

HANNE REYNAERT & BRITNEY BOSSIER

               #structuren #uit elkaar #in elkaar #Annelies

         PROCES:https://miro.com/app/board/o9J_lSk2iz8=/

Manon Goossens & Tybo Dessein

 

#processen #participatie #activering #Breg

Lisa Janssens & Caro De Block

 

#verbindingen #kapot #gebroken #Breg

Amber Vermaete & Elise Gaeremynck

PIETER REYNAERT & STIJN OEYEN

 

TITEL: IMPACTSTILTE

HASHTAGS: #Impact #Zorgvuldig #Actie #Annelies

WEBSITE : https://stijnoeyen.wixsite.com/positioneren

De Impactstilte als de ruimte voor het object.


// Heeft architectuur/object/element ruimte nodig om (volledig) gewaardeerd te worden? Is architectuur een opeenvolging van object-object, of een sequentie van object-ruimte/impact-stilte //


Met behulp van een specifiek ontworpen object kan de impact telkens zorgvuldig uitgevoerd worden.
Deze rugzak bevat alle elementen om een impact telkens op een gecontroleerde manier uit te voeren. De vormgeving van het object wordt bepaald door de samenwerking tussen individuele elementen en de daarbij horende actie.
De donkere kamer, verlicht door een lamp, creëert een intieme sfeer en legt de nadruk op de performance. De toenemende druk van het geluidsfragment zorgt voor een opbouwende spanning. Deze elementen vormen het startpunt voor de impactstilte.

KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER!

FIEN DE VOS & JOLAN DE MAEYER

 

 

Spiegelwolk

Wij nodigen jou uit in onze installatie,
in onze eigen realiteit als laag bovenop de werkelijkheid.
Wij capteren, projecteren en fragmenteren
doorheen bezoeker, ruimte, camera, beamer en spiegel.
Een werkelijkheid omgezet naar realiteit, één van onze dagdagelijkse processen.
Er gebeurt een fragmentatie, je kijkt doorheen een spiegelwolk.
Wij creëren een wereld in een wereld die veilig is en functioneert.
Niet volledig, niet allesomvattend, gefragmenteerd.

Het menselijk lichaam beweegt doorheen de ruimte en ontdekt zichzelf doorheen de fragmentatie.

We gaan in de ruimte op zoek naar onszelf, naar onze voeten, onze handen, ons gezicht.

We worden ons bewust van ons eigen lichaam in de ruimte.

De limieten van de ruimte worden getest en bespeeld door de ruimte in de ruimte.

Het dialoog tussen jou en de ruimte wordt gecapteerd, doorgegeven en blootgelegd.

Een spel tussen jou en de ruimte.

#camerabeamerspiegelruimtemens #captatieprojectiereflectie #Annelies

 https://barg64.vonkdesign.be/

https://www.tumblr.com/blog/view/intimitijd

LYNN ALLEMAN & NOOR NAESENS


KAMER – KADER

is een nieuwe kamer gecreëerd als bril op het lichaam van de toeschouwer. De focus van deze nieuwe kamer ligt op de perceptie van ruimte in relatie tot het bewegende lichaam.

Met KAMER KADER stellen de grenzen van de kamer zowel fysiek (hoe we de kamer maken) en mentaal (hoe we de kamer denken) in vraag. De veranderlijke relaties tussen kleur, licht, spiegeling, lichamelijke beweging, perceptie en omgeving zijn onze ruimtelijke ‘bouwstenen’. Deze bril stelt ook de relatie tussen de toeschouwer en de kamer in vraag.

Hiermee bewegen we ons als ontwerpers in de richting van Merleau Ponty’s fenomenologie en het Japanse begrip MA (tussenruimte). De onderliggende vraag die daaruit naar voor komt is: hoe kunnen we als ontwerpers het eigen lichaam, dat steeds in relatie staat tot een omgeving, tot permanente en fundamentele voorwaarde voor ruimtelijke ervaring omarmen?

Hoe zou het wonen, de kamer fysiek en mentaal door de KAMER – KADER in nieuwe schijnwerpers kunnen worden gesteld?

 

Noor Naessens & Lynn Alleman

Positioneren II


link: https://miro.com/app/board/o9J_lUWDrRg=/?fbclid=IwAR12Cl6rdysZYEbkUwf7Z4d9Nli8RzSzFoXP0XlZuK16dRnSBkfSaHNT6EA

17/05/2021

JULIE DENIS, SILKE HESPEELS, MARIEKE SCHOONJANS

 

#ruimte #techniek #lagen #breg #poëtischetechniek

https://nl.padlet.com/Juliedenis/g6w1vt5ffj2pjwox


FEBE SEGHERS & HANNE DELBEKE


Antimiteit


we kozen een publieke bank uit deze bank deelden we op in 3 middelste plek het zitgedeelte.
De regelgeving door het Virus weegt steeds zwaarder op ons we probeerden mentale pijn zichtbaar te maken

in het straatbeeld de eenzame zitplaats representeert het gebrek aan

intimiteit en

nauw contact

dat we nu ervaren.

Een omgeving waar geen ruimte meer is voor

spontane intimiteit

antimiteit

SHINING THROUGH

Julie Lenaerts & Lotte Engelborghs

 

#Biologicaltexture#organicaltexture#honestofmaterials#projectionandtransluscense#Valentijn

  

GELUID UITGELICHT

Maïté Peters, Emilien Merrie, Floor Quintyn

 

Onze tekst: 

Architecture Must and Shall Burn

Deman Maarten Verbanck Ruben

#BehoudVSVernietiging

Gaëtan van Beversluys, Artuur Herman, Hannes Torrekens

 

https://www.instagram.com/arch_perfect_imperfections/


https://storytellingghent7.wixsite.com/imperfections


#perfect #imperfections #handleiding #gebouwde omgeving #idealistische wereld #manier van kijken #breg

Carrousel Couleur

Kato Vounckx & Whoopi Storme

#kleur #licht #dynamiek #projectie

Lokaal E00
Simon Rooms en Robin Miel

CREATING MATTER

Robbert Van der Borght en Anaïs Withofs

 

#AfvaluitMMLAB#newmaterial#Valentijn

  

Lomme De Boeck, Marie De Geetere en Remmelt De Rauw

Proces: https://www.instagram.com/makingofaprint2.0/?hl=nl 

 

JENS ALLARD & ANDRIJS ARNOUT

 

TITEL: In OntMoeting

HASHTAGS: #Houtskool  #Annelies

https://www.instagram.com/positioneren1/?hl=nl

In OntMoeting

 

De Bourgoyen biedt meer mogelijkheden van gebruik dan de doorgaanse activiteiten die we vaak associëren met een recreatiedomein. Is het mogelijk deze alternatieve vormen van gebruik van de plaats te gaan stimuleren, in gang zetten, een aanzet te maken ..? Onderhoud en stormen zorgen er voor dat een grote hoeveelheid fijn hout op de bodem terecht komt die er meestal ongebruikt achterblijft. De takjes bleken na wat testen ideaal om huisgemaakte houtskool van de maken. We komen wekelijks takjes rapen om houtskool mee te maken, met deze houtskool tekenen we vervolgens samen met iedereen die wil en tijd heeft in de publieke ruimte, niets moet. Op deze manier stimuleren we een toenemend bewustzijn van alternatief gebruik van plaatsen. En hoe deze waardevolle ontmoetingen tussen deelnemers, en deelnemers en plaats kunnen verwezenlijken. Alternatief  gebruik als een gebeuren van niet moeten, van ont‐moeten. Architectuur kan door zijn functionaliteit soms dwingend zijn, we willen ‘het moeten’ ervan onttrekken, niets moet.

           

Jens Allard & Andrijs Arnout