BIBILIOGRAPHY


Aarseth, Espen J. 1997. Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Lontoo: The Johns Hopkins University Press.

Abel, Lionel. 1963. Metatheatre: A New View of Dramatic Form.

Ahmed, Sara. 2006. “Orientations. Towards a Queer Phenomenology.” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies. Volume 12. Number 4. 543-574.

Alston, Adam. 2013.Audience Participation and Neoliberal Value: Risk, Agency and Responsibility in Immersive Theatre.” Julkaisussa Performance Research, Vol.18. Routledge.

Alston, Adam. 2016. Beyond Immersive Theater. London: Palgrave Macmillan.

Arendt, Hanna. 2002. Vita Activa. Ihmisenä olemisen ehdot. Tampere: Vastapaino.

Arlander, Annette. 1998. Esitys tilana. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Bachelard, Gaston. Tilan poetiikka.

Baltzar, Carmen & Lemma, Aurora (toim.). 2021. OHI – kirjoituksia kuolemasta ja sen vierestä. Helsinki: WSOY.

Barthes, Roland. 1993. Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suom. Lea Rojola & Pirjo Thorel. Tampere: Vastapaino.

Berger, John. 1980. About Looking. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury.

Bishop, Claire. 2012. Artificial Hells: Participatory Art and Politics of Spectatorship. New York: Verso.

Blackburn, Graham. A Short history of Chairs.

Boenisch, Peter M. 2012. ”Acts of Spectating: The Dramaturgy of the Audience’s Experience in Contemporary Theatre”. Verkkojulkaisussa Critical Stages / Scènes Critiques: The IATC webjournal/Revue web de i'AICT. Issue No 7.

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics.

Bowler, Lisa Marie. 2015. Theatre Architecture as Embodied Space. A Phenomenology of Theatre Buildings in Performance. Ludwig-Maxmilians-Universität München.

Bredenberg, Mikko. 2017. Näyttämöllinen kuvittelu. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Brennan, Teresa. 2004. The Transmission of Affect. Ithaca and London: Cornell University Press.

Brown, Kathryn (ed.). 2014. Interactive Contemporary Art. Participation in Practice. London & New York: I.B.Tauris.

Burzyńska, Anna R (ed.). 2016. Joined Forces. Audience Participation in Theatre. Berlin: Alexander Verlag Berlin.

Cage, John. 1961. Silence: Lectures and Writings. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press

Campagna, Federico. 2018. Technic and Magic. The Reconstruction of Reality. London: Bloomsbury Academic.

Carlson, Marvin. 2006. Esitys ja performanssi – kriittinen johdatus. Helsinki: LIKE.

Carlson, Marvin. 2010. ”Teatteriyleisöt ja esityksen lukeminen”. Kirjassa Pirkko Koski (toim.): Teatteriesityksen tutkiminen. Helsinki: LIKE.

Corbin, Henry.

Cull, Laura. 2011. ”Attention-training: Immanence and ontological participation in Kaprow, Deleuze and Bergson”. Julkaisussa Performance Research, Vol. 16: On Philosophy & Participation. Routledge.

DeFrantz, Thomas F. & Gonzales, Anita. 2014. Black Performance Theory. Durham and London: Duke University Press.

Debord, Guy. 2005. Spetaakkelin yhteiskunta. Suom. Tommi Uschanov. Helsinki: Summa.

Dewey, John. 2010. Taide kokemuksena. niin & näin. (Alkuteos Art as Experience, 1934.)

Dockx, Nico & Gielen, Pascal (eds.). 2018. Commonism. A New Aesthetics of the Real. Amsterdam: Valiz.

Dolan, Jill. 2012. The Feminist Spectator as Critic. Second edition. USA: University of Michigan Press.

Douglas, Mary. 2000. Puhtaus ja vaara. Ritualistisen rajanvedon analyysi. Tampere: Vastapaino.

Van Eikels, Kai. “The Incapacitated Spectator”. Umathum, Sandra & Wihstutz, Benjamin: Disabled Theatre. Diaphanes.

Fiksdal, Ingri Midgard. 2018. Affective Choreografies. Kunsthøgskolen i Oslo.

Fischer-Lichte, Erika. 2008. Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. Abingdon: Routledge.

Foucault, Michel. 1969. ”What is an Author?”. Bulletin de la Société française de Philosophie.

Foucault, Michel. 1980. Tarkkailla ja rangaista. Helsinki: Otava. (Alkuteos Surveiller et punir, 1975.)

Friedman, Ken & Smith, Owen & Sawchyn, Lauren. 2002. Fluxus Performance Workbook. A Performance Research e-publication.

Fusco, Coco & Heradia, Paula. 1993. The Couple in the Cage: A Guatinaui Odyssey. Authentic Documentary Productions.

Fusco, Coco. 1994. ”The Other History of Intercultural Performance”. The Drama Review: TDR 38(1): 143-167.

Guénoun, Denis. 2007. Näyttämön filosofia. Suom. Sivenius, Kirkkopelto & Maukola. Helsinki: LIKE.

geheimagentur & Schäfer, Martin Jörg & Tsianos, Vassilis S. 2016. The Art of Being Many. Towards a New Theory and Practice of Gathering. Bielefeld: transcript Verlag.

Haapala, Sami Henrik. 2019. “Upotettu katsoja”. Monni, Kirsi & Törmi, Kirsi: Yhteisö ja taide. Teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Haapalainen, Riikka. 2018. Utopioiden arkipäivää. Osallistumisen ja muutoksen paikkoja nykytaiteessa 1980-2011. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Hall, Stuart. 1997. “The Spectacle of the “other””. Hall, Stuart (ed.): Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: SAGE Publications.

von Hantelmann, Dorothea. 2019. “Art Institutions as Ritual Spaces: A Brief Genealogy of Gatherings”. Tristan Garcia & Vincent Normand (eds.): Theater, garden, bestiary : a materialist history of exhibitions.

Harvey, Jen. 2013. Fair Play: Art, Performance and Neoliberalism. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Heikinaho, Minna. 2018. Harjoitus II, jossa kertojaminä asettuu tutkijan rooliin ja löytää tavan tutkia.

Herkman, Juha & Vainikka, Eliisa. 2012. Lukemisen tavat. Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampere University Press.

Hirvonen, Ari & Lindberg, Susanna. 2009. Mikä mimesis? Philippe Lacoue-Labarthen filosofinen teatteri. Helsinki: Tutkijaliitto.

Holub, Robert C. 1984. Reception Theory. A critical introduction. London and New York: Methuen.

hooks, bell. 1992. “The Oppositional Gaze. Black Female Spectators”. Black Looks: Race and Representation. Boston: South End Press 1992, 115-131.

Iser, Wolfgang. 1972. ”The Reading Process: a Phenomenological Approach”. New Literary History, Vol. 3, No. 2, On Interpretation: I (Winter, 1972), s. 279-299.

Jämsä, Martti & Rantakari, Kaija. 2021. Vapaa valuma. Helsinki: Bokeh.

Kaprow, Allan. 1966. Notes on the Elimination of the Audience. Bishop, Claire (ed.): Participation. Documents of Contemporary Art. London: Whitechapel.

Kellokumpu, Simo. 2019. Choreography as Reading Practice. Theatre Academy, Uniarts Helsinki.

Kirkkopelto, Esa. 2011. “I am a child. Hypothesis on Spectator Pedagogy.” Ethics in Progress Quarterly. Volume 2(2011). Issue 2. 81-87.

Kirkkopelto, Esa. 2020. Logomisesis. Tutkielma esiintyvästä ruumiista. Helsinki: Tutkijaliitto.

Kuokkanen, Rauna. 2017. “Indegenous Epistemes”. in Imre Szeman, Sarah Blacker, Justin Sully (eds.): A companion to critical and cultural theory.

LaFrance, Mary. 2013. The Disappearing Fourth Wall: Law, Ethics and Experiential Theatre. Las Vegas: William S. Boyd School of Law.

Laitinen, Tuomas. 2018. ”Katsojalähtöiset dramaturgiat”. Katariina Numminen, Maria Kilpi & Mari Hyrkkänen (toim.):Dramaturgiakirja: Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Lepecki, Andre. 2016. Singularities. Dance in the Age of Performance. Routledge.

Levin, Hilda. 2020. Metareflection. In Eleanor Saitta, Johanna Koljonen, Jukka Särkijärvi, Anne Serup Grove, Pauliina Männistö, & Mia Makkonen (eds.). What Do We Do When We Play? Helsinki; Solmukohta.

Lindstedt, Laura. 2021. Kirjoitettu luettavaksi. Helsinki: Bokeh.

Loukola, Maiju. 2014. V/ä/h/ä/n v/ä/l/i/ä: näyttämön mediaalisuus ja kosketuksen arkkitehtuuri. Helsinki: Unigrafia.

Machon, Josephine. 2009. (Syn)aesthetics: Redefining Visceral Performance. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Machon, Josephine. 2013. Immersive Theatres: Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Maciunas, George. 1963. Fluxus Manifesto.

de Marinis, Marco. 1987. ”Dramaturgy of the Spectator”. The Drama Review: TDR 31(2): 100-114.

Marmontel, Jean-François. 2003. ”Theater pit.” The Encyclopedia of Diderot & d’Alembert Collaborative Translation Project. English translation Jeff Ravel. Originally ”Parterre,” Supplément à l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 4:241 (Amsterdam, 1776–77).

Massumi, Brian. 2014. What Animals Teach Us about Politics. Durham and London: Duke University Press.

McLuhan, Marshall. 1984. Ihmisen uudet ulottuvuudet. Porvoo – Helsinki -Juva: WSOY.

Minors, Helen Julia. 2012. How Performance Thinks. Psi Performance and Philosophy Working Group, Conference Proceedings.

Morton, Timothy. 2013. Realist Magic: Objects, Ontology, Causality. Open Humanities Press.

Mulvey, Laura. 1975. “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Screen. Autumn 1975, vol.16, Issue 3, 6-18. Suomeksi julkaisussa Synteesi ½, 1985, 5-15, kääntänyt Mauri Pasanen.

Mäcklin, Harri. 2019. Going Elsewhere. A Phenomenology of Aesthetic Immersion. Helsinki: University of Helsinki.

Nancy, Jean-Luc. 2007. Listening. Engl. Charlotte Mandell. New York: Fordham University Press.

Neff. Esther & Gluzman, Yelena. 2020. “Theatre As If Theory”. Laura Cull Ó Maoilearca, Alice Lagaay (ed.): The Routledge Companion of Performance Philosophy.

Noë, Alva. 2019. Omituisia työkaluja. Taide ja ihmisluonto. Tampere: niin & näin.

Pais, Ana. 2016. “Re-affecting the Stage: Affective Resenance as the Function of the Audience”. Humanities, 5(3).

Perec, Georges. 2010. An Attempt at Exhausting A Place in Paris. New York: Wakefield Press.

Pérez, Elena. 2014. “Expansion of the Theatrical Space and the Role of the Spectator”. Nordic Theatre Studies, 26(2), 34–44.

Porkola, Pilvi. 2014. Esitys tutkimuksena. Näkökulmia poliittiseen, dokumentaariseen ja henkilökohtaiseen esitystaiteeseen. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Rancière, Jacques. 2009. The Emancipated Spectator. London & New York: Verso.

Rancière, Jacques. 2004. The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible. New York:Continuum.

Roumagnac, Vincent. 2020. Reacclimating the Stage. Helsinki: Theatre Academy.

Rämä, Laura. 2018. Vieraan tuntuma. Kosketus taiteellisessa prosessissa tekijyyden jakajana. Pro Gradu -tutkielma, Tampereen yleiopisto.

Seppänen, Janne. 2006. Katseen voima – kohti visuaalista lukutaitoa. Tampere: Vastapaino.

Sennett, Richard. 1977. The Fall of Public Man. On the Social Psychology of Capitalism. New York: Random House.

Sevón, Aura. 2021. Okulovulva. Tallinna: Aviador.

Shklovsky. Viktor. 2015. “Art, as Device”. Translated and introduced by Alexandra Berlina in Poetics Today. Vol.36 Is.3 (2015).

Shoenmakers, Henri. 1990. “The Spectator in the Leading Role. Developments in Reception and Audience Research within Theatre Studies: Theary and Research”. Sauter, W. (ed.): New Direction in Theatre Research. Proceedings of the XIth FIRT/IFTR. 93-107.

Skantze, P.A. 2013. Itinerant Spectator / Itinerant Spectacle. New York: punctum books.

Sofaer, Joshua. 2009. The Many Headed Monster. London: Live Art Development Agency.

Taylor, Diane. 1998. ”A Savage Performance: Guillermo Gómez-Peña and Coco Fusco’s ”Couple in the Cage””. The Drama Review: TDR. 42(2): 160-175.

Tuomikoski, Anna. 2017. Jacques Rancière ja erimielisyyden näyttämöt. Helsinki: Tutkijaliitto.

Vadén, Tere. 2004. “Mitä on paikallinen ajattelu?” niin & näin 2004(1).

Vuori, Eero-Tapio. The Theory of Experimance. Julkaisematon.

Väisänen, Anniina. 2013. Tosi esitys. Kun arki näyttäytyy esityksenä. Helsinki: Metropolia ammattikorkeakoulu.

Waldenfels, Bernard. 2004. “Boundaries of Orders”. Philosophica 73(2004). 71-86.

Ward, Ossian. 2014. Ways of Looking. How to Experience Contemporary Art. London: Lawrence King Publishing.

Watts, Vanessa. 2013. “Indigenous place-thought & agency amongst humans and non-humans (First Woman and Sky Woman go on a European world tour!)”. in Decolonization - Indigeneity, Education & Society. Vol.2 No.1 (2013).

Wesseling, Janneke. 2017. The Perfect Spectator. The Experience of the Art Work and Reception Aesthetics. Amsterdam: Valiz.

White, Gareth. 2013. Audience Participation in Theatre. Aesthetics of the Invitation. London: Palgrave Macmillan.