Der skjedde tiden ikke

Dette legemet berørte steinen

Det bodde folk inne i den grå steinen

Tidsrommet ble værende et konstant tidsrom

Dagen fortsatt å være en konstant dag

Stoffet ble gjennomvått

Vannet sluttet å renne ut

Dette legemet berørte legemet

Stoffet suget opp saltet

Den grå steinen ble en del av legemet

Dette legemet ble en del av den grå steinen

Steinen suget opp saltet

Steinen tilegnet seg legemet