Exposition

[Re] Mapping of Being – Landscape/Cavescape/Humanscape (2023)

Nina Tsy, Nataliia Korotkova (IIAKO)
Nataliia Korotkova

About this exposition

en
This exposition opens up the memory space of a landscape that carries a collective knowledge of the events of the Second World War in Sørøya, an isolated region far in northern Norway. Inside its landscape voids, the island conceals places that once became a refuge for half of the region’s inhabitants. In this research project, artists ask themselves what collective memory is and how the landscape opens up an alternative public space in its own depths. How do the caves of the island of Sørøya carefully hide and preserve the memory of the events of the Second World War, and how do these events fade into the shadows of Norway’s inhabitants’ social memory? This exposition shows one chapter of our ongoing research project Dunke-Dunk, where the landscape is becoming the cavescape and the cavescape is becoming the humanscape through the artists’ long field trips to the region, their bodily immersion in caves, and an endless evagation searching for what preserves the memory of the touch of the Second World War through the [re]reading of archives, all the while collecting stories from the inhabitants and the terrain from an architectural and artistic perspective.

no
Denne utstillingen åpner opp minne-rommet til et landskap som bærer på en samlet kunnskap om hendelsene under andre verdenskrig på Sørøya, Nord-Norge. Inne i landskapets tomrom skjuler øya steder som en gang ble tilfluktssteder for halvparten av stedets innbyggere. Kunstnere i dette forskningsprosjektet spør seg selv hva kollektiv hukommelse er og hvordan landskapet åpner opp for et alternativt offentlig rom i sitt eget dyp. Hvordan skjuler og bevarer grottene på Sørøya omhyggelig minnet om hendelsene fra andre verdenskrig, og hvordan forsvinner disse hendelsene inn i skyggen av Norges innbyggernes sosiale minne? Denne utstillingen viser et kapittel av vårt pågående forskningsprosjekt Dunke-Dunk, hvor landskapet glir over i hulene og hulene blir en del av mennesket. Gjennom kunstnernes lange ekskursjoner til regionen, deres kroppslige fordypning i huler og en endeløs evagasjonssøking for det som bevarer minnet om berøringen fra andre verdenskrig gjennom [igjen]lesing av arkiver, samtidig som man samler inn historier fra innbyggere og terrenget fra et arkitektonisk og kunstnerisk perspektiv.
typeresearch exposition
keywordsHuman Ecology, WWII History, Public Landscape, Alternative Archives, Social Memory
date28/05/2022
published14/03/2023
last modified14/03/2023
statuspublished
share statusprivate
affiliationHaldde Arkitektur, Tokyo University of the Arts
copyrightNina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1659054/1855069
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1659054
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue9. VIS Issue 9
external linkdunke-dunk.no


Simple Media

id name copyright license
1659068 writing-voice-over--2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova CC BY
1659174 Mary-Sarre Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659177 soundscape-darkness Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659207 (Re)mapping Being Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659223 landscape Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659228 re-reading Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659234 schema Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659247 sound Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659251 soundscape-darkness Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659260 1-1-notes Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659263 pictogram-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659266 re-reading Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659275 black Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659287 1-reReading Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659289 web-pictogram Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659323 IMG_2863 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659330 IMG_3598 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659332 IMG_3532 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659354 IMG_4441 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659356 IMG_4440 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659367 image Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659369 image-arhive Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659400 sound-1--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659404 image Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659405 image-3 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659406 image-4 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659415 image-front Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659424 s-1--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659438 film-screen NRK TV – Brennpunkt – Hulefolket All rights reserved
1659443 Evakueringshøsten 1944 Reidar Nielsen, Øyfolket i Hulene Evakueringshøsten 1944 All rights reserved
1659448 Screenshot 2022-05-28 at 19.34.53 Hasvik Kommune 1995, Krigen på Sørøya 1940-45 All rights reserved
1659451 Screenshot 2022-05-28 at 19.36.20 Hasvik Kommune 1995, Krigen på Sørøya 1940-45 All rights reserved
1659452 Screenshot 2022-05-28 at 19.35.44 Hasvik Kommune 1995, Krigen på Sørøya 1940-45 All rights reserved
1659471 IMG_3532 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659475 IMG_3532 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659476 IMG_3598 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659478 image-5678 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659589 grotten-nordnorge-all Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659595 outside-voices-all Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659609 dark-test-raw Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659627 body-position Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659628 IMG_4440 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1659629 IMG_4441 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1664997 v-signal Nasjonalbiblioteket All rights reserved
1665009 long Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1665099 long Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1667623 03-a Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1714467 TEST-1 Nataliia korotkova All rights reserved
1714471 test-2 Nataliia korotkova All rights reserved
1714475 test-1 nk All rights reserved
1714482 soil Nataliia-Korotkova All rights reserved
1714542 Sørøya Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1714548 soundscape Nataliia Korotkova, Mary Sarre All rights reserved
1714556 IMG_2863 nk All rights reserved
1717265 re-reading Nataliia Korotkova All rights reserved
1717269 reReading Nataliia Korotkova All rights reserved
1717277 archive Nataliia Korotkova All rights reserved
1717281 archive-1 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717290 archive-2 Nataliia Korotkova All rights reserved
1717318 exsposition--2 Nataliia Korotkova All rights reserved
1717328 sound-text Nataliia Korotkova All rights reserved
1717329 sound-stone Nataliia Korotkova All rights reserved
1717338 body-cave Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1717416 cave-voiceover Nataliia Korotkova, Nina Tsy All rights reserved
1717420 VoiceOver Mary Sarre, Nataliia Korotkova All rights reserved
1717548 exsposition-vis--7 Nataliia Korotkova All rights reserved
1717551 charcoal-sketch Nataliia Korotkova All rights reserved
1717552 exsposition-vis--8 Nataliia Korotkova All rights reserved
1717557 exsposition-vis--8a Nataliia Korotkova All rights reserved
1717560 exsposition-vis--7a Nataliia Korotkova All rights reserved
1717566 exsposition-vis--7-8 Natallia Korotkova All rights reserved
1717573 exsposition-vis--6a Nataliia Korotkova All rights reserved
1717592 IMG_4296 nn All rights reserved
1717608 F60EB885-B8A4-4981-8BB5-68D8AC7B44C7 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717619 notarter-part5 Nataliia Korotkova All rights reserved
1717620 notarter Nataliia Korotkova All rights reserved
1717621 Sørøya Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717627 notarter-field_pdf Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717644 Soroya-er Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717829 notes Sørøya Nataliia Korotkova All rights reserved
1717847 exsposition-vis--archive Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717848 exsposition-vis--archive-1 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717850 sound-3--3 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717851 exsposition-vis--archive-2 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717990 B74DCDD2-6383-4D38-B613-CEE1CEAB03BD Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1717991 exsposition-vis--archive-writingStones Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1751322 cave Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1751326 cave--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751328 cave-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751338 2--1226DB1C-3614-4A64-AAE5-EC32DD795DCE Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751340 cave--3 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751342 cave--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751382 b--cave--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751387 d--cave--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751393 c--cave--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751394 q--cave--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751405 dark-cave Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751438 1__heartbeat Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751478 1E748647-A585-41B7-B139-980A8294908A Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751717 history-dark-cave hasvik.kommune.no, Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751718 A-history-dark-cave hasvik.kommune.no, Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1751719 B-history-dark-cave hasvik.kommune.no, NRK, Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1753082 kvithellehula Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1753409 cave-walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1753411 cave-walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1753421 cave-walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1753424 walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1753435 cave-walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1753439 cave-walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1756656 cave-walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1756695 radio Yngve Beddari All rights reserved
1756697 V-signal-NRK NRK, Nasjonalbiblioteket All rights reserved
1756699 Radio Yngve Beddari, Hasvik Kommune 1995, Krigen på Sørøya 1940-45 All rights reserved
1756721 memory Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1756735 1-exsposition-vis--archive-writingStones Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1756756 IMG--0 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1760608 stone-at-the-stone Nataliia Korotkova All rights reserved
1760701 B-history-dark-cave Eva D Husby, Ordfører i Hasvik kommune, Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1760814 Radio-NRK-BBC NRK, BBC, Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1764984 Diary-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1764988 dairy-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1764990 diary-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1764996 diary-3 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765001 joined_video_f8f15789424748758c04faf9d0d6af07 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765004 joined_video_b6ae77b5fd144850a96197c65ab00a28 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765007 joined_video_238d708e887f4be9b08670e8915eb976 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765011 diary-4 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765016 diary-4-a Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765019 E0AAACE0-F5F6-490F-B3F8-BCA715F98F99 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765023 IMG_7754 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765042 Screenshot 2022-10-15 at 18.07.08 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765044 diary-5 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765045 IMG_4879 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765048 Hasvik_LR_Vind Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765054 02-2-SOUND Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765077 diary-6 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765078 diary-6 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765094 scan-sound-sound-touch Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765127 scann The visual side of the environment in a certain way forms a significant resistance in the body. Leading to the fact that it is almost impossible to liberate oneself of the strongest visual image. Being a foreign body, you seem to accept, absorb the environment through the prism of external nature, while the body rejects the beauty around you. At the same time, there is a certain (re)acceptance that makes it impossible to continue the path to the cave. Gradually, the resistance subsides in the depths of the body and passes into a blind background, becoming one of the layers of one's own skin. The body begs to turn to the surrounding sound, begs to seek some kind of immaterial reality. The instrument for ambient sound becomes your own body. Reflecting this sound, forming a distance between the sound streams that circulate in the environment, the sound freezes inside the body, the sound goes to the very depth of the soil with which we come into contact again and again. The soil keeps all those sound vibrations, just as we keep all those sounds of the voices of the inhabitants that become our own, inseparable from the landscape - overlapping in time. The sound forms an infinite interval that materializes through the layering of the soil and us in it. Turning to sound recording tools, we manage to bring the cave closer, as it seems to us at the beginning. Only after walking many steps further and finding ourselves in this sound trap, do we seem to be repelled by this sound from the place. The pleading tormenting sound broke the link between presence and history. All rights reserved
1765128 scann Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765132 diary-7 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765162 lyd--wood Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765237 F76EA0F8-AC41-4A48-B4D1-B2CBC2048590 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765244 map-A1-Snittt-1_500 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765247 Map-A3-Snittt-1_500 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765252 map-A1-Snittt-1_500 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765254 photo_2022-10-15 22.26.42 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765256 photo_2022-10-15 22.26.44 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765260 scan-chalk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765287 diary-8 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765313 inver-dette-er-london_1 NRK,Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765320 IMG_3764 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765322 inver-dette-er-london_1 NRK, Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765325 v-1_1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765332 01_Vinyl-stone-raw Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765342 diary-8 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765343 diary-9 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765361 diary-10 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765368 photo_2022-10-16 00.03.06 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765389 camera-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765397 map-diary-10 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765409 photo_2022-10-16 00.43.08 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765411 document-4-5931407203654175490 (1) Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765423 diary-11-a Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765446 photo_2022-10-16 01.04.32 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765450 telegram-cloud-document-4-5931407203654175493 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765473 IMG_0785 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765480 sound-3--3 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765624 diary-12 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765625 diary-7 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765634 diary-12-a Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765635 diary-12-c Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765637 map-snit Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765639 map-A2-Snitt-1_500 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765643 A6-Snitt-1_500 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765645 A1-Snittt-1_500 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765647 photo_2022-10-16 12.51.57 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765650 IMG_8495 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1765653 photo_2022-10-16 13.04.52 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1766689 the map Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772600 POSTCARD-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772603 stone-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772630 IMG_8255 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772632 IMG_8272 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772634 1-1-1-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772636 IMG_8207 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772641 IMG_8586 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1772664 POSTCARD-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774415 letter--1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774417 letter--2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774422 post-bw Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774423 bw-IMG_8255 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774424 bw-IMG_8272 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774425 bw-IMG_8207 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774426 bw-IMG_8586 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774427 POSTCARD-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774429 1bw-stone-at-the-stone Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774430 1bw--the-stone Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774440 letter-19A230E8-3533-435B-9FD9-CC6FA9BF0BE6 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774457 letter--1A7EFA5B-2899-4D2A-A0AC-B76C93A70272 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774458 bw-letter--1A7EFA5B-2899-4D2A-A0AC-B76C93A70272 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1774460 bw--66F50C8C-D1C7-448B-B8CD-5564C5E76483 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1775799 Det fysiske inngrepet Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784351 steps-map Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784355 steps-map Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784356 steps-map-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784357 steps-map-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784363 det fysiske Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784365 Map-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784366 1-1-Map-A3-Snittt-1_500 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784367 Map-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1784377 darkness-walk Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1855143 home-Mary-Sarre-video-sound-video Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1855159 home-Mary-Sarre-video-sound-video Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1855161 Mary-Sarre-video-sound-video Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1855180 home-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1855187 Mary-Sarre-soundscape Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova, Mary Sarre All rights reserved
1855193 home_a Mary Sarre, Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857039 map-stone-field-notes-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857040 map-stone-field-notes-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857041 map-stone-field-notes-3 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857043 map-stone-field-notes-4 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857044 map-stone-field-notes-5 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857045 map-stone-field-notes-2_1-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857046 map-stone-field-notes-2_1-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857047 map-stone-field-notes-2_1-2 copy Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857048 map-stone-field-notes-4 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857049 map-stone-field-notes-4_1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857063 ecae06b3-ccd9-44a8-879e-e528301440f9 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857103 stone-darkness Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857197 opera-chant Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857209 Screenshot 2022-12-10 at 17.58.08 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857225 sound-boat Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1857232 IMG_4318 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1858459 -6864199496700508963 wix All rights reserved
1869593 vocabulary Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1869618 map_b_w Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1876023 humanscape-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1876026 humanscape-2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1876029 humanscape-5 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1968686 chant_vis-1 Nataliia Korotkova, nina tsybolskaia All rights reserved
1968696 chant_vis-2 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1968702 1-AUDIO-2023-02-20-02-13-17 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova, Sai Alon All rights reserved
1968714 2-AUDIO-2023-02-20-02-13-43 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova, Sai Alon All rights reserved
1968734 chant_vis-3 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1968737 chant_vis-4 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1968748 3-AUDIO-2023-02-20-02-13-54 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova, Sai Alon All rights reserved
1968750 4-AUDIO-2023-02-20-02-14-05 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova, Sai Alon All rights reserved
1968773 chant_vis-6 Theodor Barth, NRK Public domain
1968785 chant_vis-6 Theodor Barth, NRK, All rights reserved
1968799 chant_vis-5 Theodor Barth, NRK All rights reserved
1968854 chant_vis-6 copy Theodor Barth, NRK, Nataliia Korotkova All rights reserved
1974867 cave_09 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1974888 cave_dog Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1974892 cave_dog Nataliia Korotkova, Nina Tybolskia All rights reserved
1974893 cave_09 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia Public domain
1974910 cave_inscape Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova Public domain
1974945 Hasvik Kommune 1995 Hasvik Kommune 1995 All rights reserved
1975198 VIS_history-dark-cave NRK, Hasvik Kommune, Nina Tsybolskia, Nataliia Korotkova Public domain
1975364 VIS_history-dark-cave NRK, Hasvik Kommune, Nina Tsybolskia, Nataliia Korotkova All rights reserved
1976031 VIS_history-dark-cave Hasvik Kommune, Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1976092 NRK-BBC Arkivverket, NRK, Hasvik Kommune, Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
1976110 VIS_history-dark-cave Hasvik Kommune, Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
2001831 Screenshot 2023-02-26 at 11.56.50 Naob Public domain
2001833 room Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
2001836 workshop Nataliia Korotkova All rights reserved
2001840 workshop-1 Nataliia Korotkova All rights reserved
2001842 room_1 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskiai All rights reserved
2001844 room_1 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
2001848 naob naob All rights reserved
2001852 naob naob All rights reserved
2001957 C262BA19-E301-4007-944F-28D0B7BC9D75 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia All rights reserved
2001958 C262BA19-E301-4007-944F-28D0B7BC9D75 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia Public domain
2002035 bar_chant Bar Alon, Nataliia Korotkova All rights reserved
2004080 Kvitthellan-grafisk-med-sjøbeskrivelse Nina Tsybolskaia All rights reserved
2004081 1-Kvitthellan-grafisk-med-sjøbeskrivelse Nina Tsybolskaia Public domain
2004252 draft Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskiai All rights reserved
2004310 draft_wood_stone Nataliia Korotkova Public domain
2008852 workshop [Recovered]-1 Nataliia korotkova All rights reserved
2008853 workshop [Recovered] Nataliia Korotkova Public domain
2008855 ROOM VIS Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova Public domain
2008858 room-vis-1 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova Public domain
2008975 q-room-vis-1 Nataliia Korotkova, Nina Tsybolskaia Public domain
2008977 q-room-vis-1 please leave it anonymous Public domain
2011047 grotten-nordnorge-all Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova Public domain
2011048 history-dark-cave_2 Nina Tsybolskaia, Nataliia Korotkova, NRK, Hasvik Kommune Public domain

Comments are only available for registered users.