Zoom inspelning, 2019

Lina Persson (inst. för film och media) demonstrerar sitt forskningsprojekt
vid personalmötet med temat hållbar utveckling den 2 november kl. 13:30, Zoom

Zoom recording, 2019

Lina Persson (inst. for film and media) demonstrates her research project
at the staff meeting with the theme of sustainable development on November 2 at 13:30, Zoom