BRONNEN


 

 • Aravani, E. (2012). The Role of Teaching Poetry in Developing Literacy in Greek Primary School: A Case Study. Australian Journal of Early Childhood
 • Baarda, B. (2013). Basisboek : Kwalitatief onderzoek. Noordhoff Uitgevers.
 • Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Boom Lemma.
 • Biesta, G. (2015). Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering. wijleren.nl. Geraadpleegd op 2 februari 2022, van https://wijleren.nl/persoonsvormingsubjectificatie.php
 • Biesta, G. (2021). Door kunst onderwezen willen worden: Kunsteducatie ‘na’ Joseph Beuys. ArtEZ Press. Hoeven, M. van der, Jacobse, A., Lanschot Hubrecht, V. van, Rass, A., Roozen, I., Sluijsmans, L.,
 • Brandt, D. (2014), ‘Deep writing. New Directions in Mass Literacy’, in: Edlund, A.C., Edlund, L.E, Haugen, S. (Eds.). (2014). Vernacular literacies: past, present and future. Northern Studies Monographs 3. Vardagligt skriftbruk 3, Umeå, 16.
 • Broek, C. van den en. J. Dera, Woorden temmen: Van kop tot teen, Grange Fontaine, 2020.
 • de Coux, A.Ahlzen, R., & Stolt, C. (2001). Poetry, interpretation and unpredictability: A reply to Neil Pickering. Medical Humanities
 • Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2018) Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness, december 2018, 756 pagina's.
 • Deckwitz, E. (2016). Olijven moet je leren lezen: een cursus genieten van poëzie. Atlas Contact.
 • Dera, J. (2018). “Hoe ze maar bleven emmeren tot ik kon lopen”: Productief omgaan met interpretatieverschillen in het poëzieonderwijs. Levende Talen Magazine, 105, 5–8.
 • Dera, J. (2021). Poëzie als alternatief (1ste editie, Vol. 1). Wereldbibliotheek.
 • Didau, D., & Rose, N. (2021). Psychologie in de klas: Wat iedere leraar moet weten (Tweede druk, Vol. 2021). Phronese, Uitgeverij.
 • Dumont, M. E. (2013). Sterrenstof: hoe popliedjes je lessen Nederlands kunnen verrijken. Levende Talen Magazine, 100(2), 24–27.
 • Friedman, J. (2012). A stepping stone of language: teaching poetry in the fourth grade classroom. https://dro.dur.ac.uk/17385/1/17385.pdf?DDD29+DDO128+hsmz78+d700tmt
 • Herder, A. (2021). Schrijfonderwijs op peil: Handreiking voor leerkrachten in de midden- en bovenbouw van het (speciaal) basisonderwijs. Enschede: SLO.
 • Ingrid Pramling Samuelsson , Maj Asplund Carlsson , Bengt Olsson , Niklas Pramling & Cecilia Wallerstedt (2009) The art of teaching children the arts: music, dance and poetry with children aged 2–8 years old, International Journal of Early Years Education, 17:2, 119-135, DOI: 10.1080/09669760902982323
 • Inspectie van het Onderwijs (2020). Eindrapport Peil.Schrijfvaardigheid 2018/2019. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
 • Inspectie van het onderwijs. (2011). Focus op schrijven (22DW2012G012).
 • Inspectie van het Onderwijs. (2021b). De staat van het primair onderwijs 2021.
 • Inspectie van onderwijs. (2021a). Peil. Schrijfvaardigheid Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019.
 • Janssen, T., & Weijen, D. van (2017). Effectief schrijfonderwijs op de basisschool: Een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingsonderzoek. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van Amsterdam / NRO.
 • King, S. (2018). Over lezen en schrijven (zesde druk). LS Amsterdam.
 • Koren, H. M. (2022). Poëzie als kunstvak. Levende Talen Magazine, 2.
 • Korthagen, F. A. J., Korthagen, F. A. J., & Nuijten, E. (2023). De kracht van reflectie.
 • Kotte, K. (2017). Procesgerichte didactiek De basis van cultuureducatie met kwaliteit Een denkkader. Rijnbrink Overijssel.
 • Krul, K. (2017). Zeppelin: didactiek voor muzische vorming. Pelckmans.
 • Kuhlemeier, H., Til, A. van, Hemker, B., Klijn, W. de, & Feenstra, H. (2013). Balans van de schrijfvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs in groep 5, groep 8 en de eindgroep SBO. (Nr. 53). Arnhem: Cito
 • Lutke, S. (2019). Als de muziek er al is (eerste druk, Vol. 2019). Coutinho.
 • Menary, R. (2007). Writing as thinking. Language Sciences, 29(5), 621–632. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2007.01.005
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2006). Kerndoelenboekje basisonderwijs.
 • Norden, S. van, Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs, Coutinho, Bussum, 2018
 • Nowak-Fabrykowski, K. (2000). The role of poetry and stories of young children in their process of learning. Journal of Instructional Psychology
 • Oczkus, L., Baura, G., Murray, K. & Berry, K. (2006). Using the love of “poitchry” to improve primary students’ writing. The Reading Teacher, 59(5).
 • Paris, L. (2021). Een gedicht is ook maar een ding (1ste editie, Vol. 1). Meulenhoff.
 • Potters, O., & Lutke, S. (2018). Leren van kunst: Ruimte voor & door creativiteit. Coutinho.
 • Sharp, L. A. (2016). Acts of Writing: A Compilation of Six Models that Define the Processes of Writing. International Journal of Instruction, 9(2), 77–90. https://doi.org/10.12973/iji.2016.926a
 • SLO. (2019). Het creatieve proces. Geraadpleegd op 12 maart 2022, van https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
 • SLO. (2020). Kerndoelen primair onderwijs 2006. SLO, Amersfoort.
 • SLO. (2021, 2 juni). Leerplankader kunstzinnige oriëntatie. https://www.slo.nl/thema/vakspecifiekethema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie
 • Stichting Poëziepaleis. (2010). De Poëziegids. Bedum: Scholma.
 • Stronks, E. (ter perse). Schrijfonderwijs in het Nederlands voortgezet onderwijs vanuit letterkundig perspectief.
 • Van Dale. (1999). Van Dale Groot Woordenboek 3 Dln 13 Dr (13de editie). Bohn Stafleu van Loghum.
 • Van der Starre, K. (2021). Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie (Vol. 2021) [E-book]. Universiteit Utrecht.
 • Van Hasselt, H. (2022). Een mogelijk begin van veel: 29 dichters aan het werk.
 • Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2019). Vitamines voor groei (vierde druk, Vol. 2019). ACCO Uitgeverij.
 • Vorle, R. van de, Copini, E., Dorsten, T. van, & Ekster, W. (2014). Cultuur in de Spiegel in de praktijk: Een leerplankader voor cultuuronderwijs. SLO.
 • Vos, J. (2006). Het huis lijkt wel een schip. (tweede druk). Baarn: HBuitgevers
 • Wassink, N. (2014). Poëzie en taal in het basisonderwijs. Rijksuniversiteit Groningen.
 • Wilmink, W. (2000). Schriftelijke cursus dichten. Bert Bakker.