Här verkar vägen ta slut. 

 

 

Ett vildvuxet buskage tar vid, där gräs, sly och slingriga plantor har växt till en hög vägg. 

 

 

Jag sträcker in armarna i den täta växtligheten.

 

 

Där inne leder en stig vidare in i skogen.