Exposition

Aporia (2024)

Maria Jonsson

About this exposition

en
In Aporia we find ourselves within a liminal space. A space where the imagined contains traces of the real, and the documentary is reminiscent of fiction. The origin of the word "aporia" is in ancient Greek meaning literally "without passage". This particular passage (or this journey) can be likened to a quest of finding a way out; to navigate in the dark with no sense of direction. At the same time there seems to be a search for something else, like a meaning or the 'core'. Throughout this journey we move between states of wakefulness and of dreaming. The exposition consists of photographs, moving images, notes from dream journalling, drawings, encyclopedic facts, and also a little fiction. Simultaneous to this journey through time and space and changing of states, an index of cross references is created. This index becomes an auto-biographical lexicon of sorts. The artistic research aims to create a new narrative, emerging from a dissolving reality. An attempt to dissolve the physical world and to enter this new space. Is this new reality less authentic than the actual reality, or could it be even closer to the truth?

sv
I Aporia befinner vi oss i ett mellanläge, där fantasin bär spår av verklighet och det dokumentära påminner om fiktion. Aporia/apori härleds från aporos som är sammansatt av a = "icke" och poros = "väg", "resa" (i synnerhet om en resa via en smal passage eller ett sund). Alltså: en icke-resa; frånvaron av möjligheter att kunna ta sig fram. Den här resan handlar om att navigera utan att veta var man befinner sig eller vart man är på väg. Ett sökande för att ta sig ut på andra sidan eller ett försök att nå fram till en kärna, något inneboende men undflyende och svårfångat. Genom resan befinner vi oss i stadier mellan vakenhet och omedvetenhet. En resa där det omedvetna natt-jaget vävs samman med den vakna världen. I expositionen används självbiografiskt, dokumentärt material i form av fotografi, film och antecknade drömmar. Men också iscensatt, fiktivt material, samt teckningar och fakta från uppslagsverk. Parallellt med resan och dess förflyttningar i tid och rum, byggs ett index upp. Ett biografiskt lexikon eller uppslagsverk för det omedvetna. Den konstnärliga forskningen är ett försök att lösa upp verkligheten och skapa en ny att träda in i. Är denna nya verklighet mindre sann än den riktiga - eller är den kanske mer sann?
typeresearch exposition
keywordsPoetic writing, liminality, dreams, encyclopedias
date18/03/2023
published02/04/2024
last modified02/04/2024
statuspublished
share statusprivate
affiliationStockholm, Sweden
copyrightMaria Jonsson
licenseCC BY-NC-ND
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/2034503/2034504
doihttps://doi.org/10.22501/vis.2034503
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue11. VIS Issue 11
external linkhttps://mariajonsson.com/

References


Comments are only available for registered users.