På himlen syns ett kluster av starkt lysande stjärnor.


 

Ljuset växer sig starkare och starkare, och stjärnorna börjar snurra med accelererande hastighet, tills stjärnklustret blir som en rund, vit fläck på den mörka himlen.

 

Det upprepas om och om igen. 

Människor, ensamma eller i små grupper, ligger på rygg i gräset och betraktar fenomenet.