Harens svans hade på något sätt

 

separerats från kroppen.

 

Svansen låg till vänster om stigen,

 

någon meter bakom själva haren

 

som låg närmare mitten av gångvägen.

 

 

Att äga en harsvans är kanske som att äga en hartass.

 

Så du plockade upp den från marken.

 

En liten svart myra kröp ut ur svansen,

 

i övrigt såg den helt ren ut.

 

 

Du tog med den hem

 

men slängde den dagen därpå.