Du vaknar av ett knackande ljud.

 

Ljudet hörs dovt, men ändå tydligt.

Det låter som om det kommer från någonstans i närheten, men är svårt att lokalisera.

 

Du lyckas inte placera ljudet, och utan att märka det somnar du om.

 

Du vaknar igen klockan fem.

 

Det knackande ljudet hörs fortfarande.

Ungefär som om något i bakhuvudet försökte göra sig påmint.

 

Genom mellanrummet mellan rullgardin och fönsterbleck faller ljus in i sovrummet. Skuggor rör sig där bakom.

 

Du vågar inte tända lampan.

Du vill inte att någon ska kunna se utifrån att du är vaken.

 

Det är tyst.