Jag befinner mig i vårt gamla hus.

 

Dörrenbaksidan står öppen.

 

Mamma frågar varför jag har öppnat dörren.

 

Jag svarar, det är för att släppa in hunden.

 

Mamma säger att HAN SKA VARA DÄR UTE.

 

Det blåser utifrån.

 

Gardinerna fastnar i dörren som jag försöker stänga.