Workshop / RC901

Research Catalogue


 

Dag 1

10 - 16

10 - 12

- gjennomgang av Research Catalogue, funksjonalitet & begrep

- spørsmål og svar

 

12 - 13

Pause

 

13 - ut dagen / pause ved behov

- Deling og publisering

- Lage en flermedial eksposisjon til fremvisning i plenum


Diskusjon og samtale underveis:

- hva kjennetegner en god eksposisjon?

- hvordan påvirker ulike elementer hverandre i en eksposisjon på Research Catalogue?

- styrker og svakheter ved RC og andre publiseringsformat


Dag 2

10 - 15

10 - 12

- presentasjoner, omtrent 20 minutter per deltager, inkludert tilbakemelding og diskusjon

 

12 - 13

Pause

 

13 - ut dagen / pause ved behov

- presentasjoner, omtrent 20 minutter per deltager, inkludert tilbakemelding og diskusjon

- oppsummering

Emnebeskrivelse


© Jonas Sjøvaag