Solsidan 1 (video here/ här

Summer at Söder 1&2 (video here/ här)

Solsidan 2 (video here/ här)

 Practicing art - as a habit?

 in English, read here

Solsidan 3 (video here/ här)
Att utöva konst - som en vana?

 på svenska, läs här 

AA