Exposition

Practicing art - as a habit? / Att utöva konst - som en vana? (2017)

Annette Arlander

About this exposition

en
This bilingual exposition (English and Swedish) presents and problematizes the relationship between artistic practice and habit, describing two projects that deal with repetition and place. The projects 'Solsidan' and 'Summer at Söder' were undertaken during the years 2015-2016 in Stockholm. The idea of repetition and returning to the same site were crucial, as in much of my previous works. Unlike them, neither of these two projects involved performances for camera; in both the actual practice consisted of video recording the view. The shift in emphasis from an artistic practice aiming to produce an artwork, into an activity undertaken mainly as an exercise, an activity, could be seen as a strand in the general trend in contemporary art since the 1960s and accentuated in this century towards valuing the 'working' of art above the work of art as an object. This trend can also be related to research and linked to the preference for various terms like practice as research, performance as research, creative arts research or, indeed, artistic research. - This exposition combines a description of the actual practice, with an encounter with the material generated through that practice and proposes that these works can exemplify artistic research as a speculative practice.

sv
Denna tvåspråkiga (svenska och engelska) exposition presenterar och problematiserar förhållandet mellan konstnärlig praktik och vana, och beskriver två projekt som handlar om upprepning och plats. Projekten ‘Solsidan’ och ‘Summer at Söder’ (Sommar på Söder) förverkligades under åren 2015-2016 i Stockholm. Tanken på upprepning och att återvända till samma ställe var avgörande för båda, precis som i många av mina tidigare arbeten. Till skillnad från dem innehöll ingetdera projektet uppträdande för kamera; i båda projekten bestod den egentliga praktiken, själva utövandet, av att spela in utsikten på video. Förvandlingen från en konstnärlig praktik, som avser att framställa ett konstverk, till en aktivitet som förverkligas huvudsakligen som en övning, en aktivitet, kunde ses som en tråd i den allmänna trenden inom samtidskonsten från och med 1960-talet och i synnerhet i detta århundrade att värdera konstens ”verkan”, som verksamhet, framom konstverket som ett objekt. Denna trend kan också sammankopplas med forskning och knytas till förkärleken för benämningar som praktik-forskning (practice as research), föreställningen som forskning (performance as research) kreativ konstforskning (creative arts research) och framför allt konstnärlig forskning. - Denna exposition kombinerar en beskrivning av det egentliga utövandet och mötet med det material som utövandet gett upphov till, och föreslår att dessa projekt kan exemplifiera konstnärlig forskning som spekulativ praktik.
typeresearch exposition
keywordsPractice, performance, habit, Practice-as-research, Performance-as-research, artistic research, repetition, place, speculative practice, environment, trees, landscape
date19/08/2016
published07/06/2017
last modified07/06/2017
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of the Arts Helsinki
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/292065/292066
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.292065
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue7. Practicing and the Practice of Art
connected toStockholm University of the Arts (SKH)


Simple Media

id name copyright license
317133 Swing at Solsidan - brief Annette Arlander 2016 All rights reserved
315212 In the Hammock Annette Arlander 2016 All rights reserved
315210 Swinging at Solsidan - brief Annette Arlander 2016 All rights reserved
294097 P1030002 Annette Arlander All rights reserved
294094 P1020815 Annette Arlander All rights reserved
294093 P1020816 Annette Arlander All rights reserved
294092 P1020817 Annette Arlander All rights reserved
294091 P1020818 Annette Arlander All rights reserved
294090 P1020819 Annette Arlander All rights reserved
294089 P1020820 Annette Arlander All rights reserved
294088 P1020821 Annette Arlander All rights reserved
294087 P1020822 Annette Arlander All rights reserved
294086 P1020823 Annette Arlander All rights reserved
294085 P1020824 Annette Arlander All rights reserved
294084 P1020825 Annette Arlander All rights reserved
294083 P1020826 Annette Arlander All rights reserved
294082 P1020827 Annette Arlander All rights reserved
294081 P1020828 Annette Arlander All rights reserved
294080 P1020829 Annette Arlander All rights reserved
294079 P1020830 Annette Arlander All rights reserved
294078 P1020831 Annette Arlander All rights reserved
294077 P1020832 Annette Arlander All rights reserved
294076 P1020833 Annette Arlander All rights reserved
294075 P1020834 Annette Arlander All rights reserved
294074 P1020835 Annette Arlander All rights reserved
294073 P1020836 Annette Arlander All rights reserved
294072 P1020837 Annette Arlander All rights reserved
294071 P1020838 Annette Arlander All rights reserved
294070 P1020839 Annette Arlander All rights reserved
294069 P1020840 Annette Arlander All rights reserved
294068 P1020841 Annette Arlander All rights reserved
294067 P1020842 Annette Arlander All rights reserved
294066 P1020843 Annette Arlander All rights reserved
294065 P1020844 Annette Arlander All rights reserved
294064 P1020845 Annette Arlander All rights reserved
294063 P1020846 Annette Arlander All rights reserved
294062 P1020847 Annette Arlander All rights reserved
294061 P1020848 Annette Arlander All rights reserved
294060 P1020849 Annette Arlander All rights reserved
294059 P1020850 Annette Arlander All rights reserved
294058 P1020851 Annette Arlander All rights reserved
294057 P1020852 Annette Arlander All rights reserved
292770 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander All rights reserved
292769 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander All rights reserved
292768 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander All rights reserved
292767 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander All rights reserved
292766 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander All rights reserved
292765 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander All rights reserved
292764 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander All rights reserved
292763 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander All rights reserved
292762 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander All rights reserved
292761 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander All rights reserved
292760 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander All rights reserved
292759 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander All rights reserved
292758 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander All rights reserved
292757 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander All rights reserved
292756 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander All rights reserved
292755 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander All rights reserved
292754 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander All rights reserved
292753 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander All rights reserved
292752 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander All rights reserved
292751 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander All rights reserved
292750 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander All rights reserved
292749 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander All rights reserved
292748 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander All rights reserved
292746 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander All rights reserved
292747 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander All rights reserved
292745 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander All rights reserved
292744 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander All rights reserved
292743 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander All rights reserved
292742 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander All rights reserved
292741 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander All rights reserved
292740 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander All rights reserved
292739 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander All rights reserved
292738 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander All rights reserved
292737 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander All rights reserved
292736 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander All rights reserved
292734 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander All rights reserved
292735 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander All rights reserved
292733 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander All rights reserved
292732 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander All rights reserved
292730 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander All rights reserved
292731 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander All rights reserved
292729 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander All rights reserved
292728 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander All rights reserved
292726 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander All rights reserved
292727 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander All rights reserved
292725 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander All rights reserved
292724 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander All rights reserved
292723 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander All rights reserved
292722 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander All rights reserved
292721 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander All rights reserved
292719 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander All rights reserved
292718 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander All rights reserved
292717 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander All rights reserved
292716 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander All rights reserved
292714 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander All rights reserved
292715 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander All rights reserved
292713 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander All rights reserved
292712 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander All rights reserved
292711 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander All rights reserved
292710 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander All rights reserved
292709 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander All rights reserved
292708 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander All rights reserved
292707 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander All rights reserved
292705 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander All rights reserved
292706 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander All rights reserved
292704 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander All rights reserved
292703 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander All rights reserved
292702 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander All rights reserved
292701 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander All rights reserved
292700 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander All rights reserved
292699 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander All rights reserved
292698 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander All rights reserved
292697 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander All rights reserved
292696 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander All rights reserved
292695 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander All rights reserved
292693 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander All rights reserved
292694 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander All rights reserved
292692 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander All rights reserved
292691 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander All rights reserved
292690 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander All rights reserved
292689 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander All rights reserved
292688 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander All rights reserved
292687 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander All rights reserved
292685 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander All rights reserved
292686 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander All rights reserved
292684 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander All rights reserved
292682 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander All rights reserved
292683 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander All rights reserved
292681 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander All rights reserved
292680 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander All rights reserved
292679 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander All rights reserved
292678 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander All rights reserved
292677 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander All rights reserved
292676 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander All rights reserved
292675 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander All rights reserved
292674 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander All rights reserved
292673 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander All rights reserved
292672 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander All rights reserved
292671 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander All rights reserved
292670 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander All rights reserved
292666 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander All rights reserved
292664 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander All rights reserved
292665 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander All rights reserved
292662 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander All rights reserved
292663 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander All rights reserved
292660 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander All rights reserved
292661 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander All rights reserved
292659 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander All rights reserved
292657 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander All rights reserved
292658 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander All rights reserved
292656 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander All rights reserved
292655 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander All rights reserved
292654 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander All rights reserved
292653 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander All rights reserved
292652 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander All rights reserved
292651 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander All rights reserved
292650 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander All rights reserved
292648 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander All rights reserved
292649 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander All rights reserved
292647 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander All rights reserved
292646 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander All rights reserved
292645 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander All rights reserved
292644 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander All rights reserved
292643 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander All rights reserved
292642 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander All rights reserved
292641 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander All rights reserved
292640 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander All rights reserved
292639 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander All rights reserved
292638 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander All rights reserved
292637 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander All rights reserved
292636 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander All rights reserved
292635 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander All rights reserved
292633 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander All rights reserved
292634 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander All rights reserved
292632 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander All rights reserved
292630 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander All rights reserved
292631 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander All rights reserved
292629 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander All rights reserved
292628 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander All rights reserved
292627 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander All rights reserved
292625 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander All rights reserved
292626 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander All rights reserved
292624 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander All rights reserved
292623 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander All rights reserved
292622 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander All rights reserved
292621 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander All rights reserved
292619 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander All rights reserved
292620 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander All rights reserved
292618 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander All rights reserved
292617 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander All rights reserved
292615 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander All rights reserved
292614 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander All rights reserved
292613 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander All rights reserved
292612 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander All rights reserved
292610 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander All rights reserved
292611 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander All rights reserved
292609 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander All rights reserved
292607 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander All rights reserved
292608 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander All rights reserved
292606 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander All rights reserved
292605 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander All rights reserved
292604 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander All rights reserved
292603 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander All rights reserved
292602 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander All rights reserved
292600 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander All rights reserved
292601 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander All rights reserved
292599 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander All rights reserved
292598 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander All rights reserved
292597 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander All rights reserved
292596 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander All rights reserved
292595 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander All rights reserved
292594 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander All rights reserved
292593 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander All rights reserved
292592 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander All rights reserved
292591 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander All rights reserved
292590 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander All rights reserved
292589 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander All rights reserved
292588 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander All rights reserved
292587 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander All rights reserved
292585 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander All rights reserved
292586 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander All rights reserved
292584 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander All rights reserved
292582 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander All rights reserved
292583 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander All rights reserved
292581 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander All rights reserved
292580 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander All rights reserved
292578 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander All rights reserved
292579 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander All rights reserved
292577 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander All rights reserved
292576 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander All rights reserved
292575 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander All rights reserved
292574 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander All rights reserved
292573 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander All rights reserved
292572 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander All rights reserved
292571 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander All rights reserved
292570 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander All rights reserved
292569 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander All rights reserved
292567 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander All rights reserved
292568 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander All rights reserved
292566 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander All rights reserved
292561 SolsidanP1010316 Annette Arlander All rights reserved
292560 AA-SolsidanP1010315 Annette Arlander All rights reserved
292559 SolsidanP1010314 Annette Arlander All rights reserved
292558 SolsidanP1010313 Annette Arlander All rights reserved
292557 SolsidanP1010312 Annette Arlander All rights reserved
292556 SolsidanP1010311 Annette Arlander All rights reserved
292555 AA-SolsidanP1010310 Annette Arlander All rights reserved
292554 SolsidanP1010309 Annette Arlander All rights reserved
292553 SolsidanP1010308 Annette Arlander All rights reserved
292552 SolsidanP1010307 Annette Arlander All rights reserved
292551 SolsidanP1010306 Annette Arlander All rights reserved
292550 AA-SolsidanP1010305 Annette Arlander All rights reserved
292549 SolsidanP1010304 Annette Arlander All rights reserved
292548 SolsidanP1010303 Annette Arlander All rights reserved
292547 SolsidanP1010302 Annette Arlander All rights reserved
292546 SolsidanP1010301 Annette Arlander All rights reserved
292545 AA-SolsidanP1010300 Annette Arlander All rights reserved
292544 SolsidanP1010299 Annette Arlander All rights reserved
292543 SolsidanP1010298 Annette Arlander All rights reserved
292542 SolsidanP1010297 Annette Arlander All rights reserved
292541 SolsidanP1010296 Annette Arlander All rights reserved
292540 AA-SolsidanP1010295 Annette Arlander All rights reserved
292539 SolsidanP1010294 Annette Arlander All rights reserved
292538 SolsidanP1010293 Annette Arlander All rights reserved
292537 SolsidanP1010292 Annette Arlander All rights reserved
292536 Solsidan_1010623 Annette Arlander All rights reserved
292535 Solsidan_1010621 Annette Arlander All rights reserved
292534 Solsidan_1010619 Annette Arlander All rights reserved
292533 Solsidan_1010617 Annette Arlander All rights reserved
292532 Solsidan_1010615 Annette Arlander All rights reserved
292531 Solsidan_1010613 Annette Arlander All rights reserved
292530 Solsidan_1010611 Annette Arlander All rights reserved
292529 Solsidan_1010609 Annette Arlander All rights reserved
292528 Solsidan_1010603 Annette Arlander All rights reserved
292527 Solsidan_1010600 Annette Arlander All rights reserved
292526 Solsidan_1010598 Annette Arlander All rights reserved
292525 Solsidan_1010596 Annette Arlander All rights reserved
292524 Solsidan_1010593 Annette Arlander All rights reserved
292523 Solsidan_1010591 Annette Arlander All rights reserved
292522 Solsidan_1010589 Annette Arlander All rights reserved
292521 Solsidan_1010587 Annette Arlander All rights reserved
292520 Solsidan_1010251 Annette Arlander All rights reserved
292519 Solsidan_1010248 Annette Arlander All rights reserved
292518 Solsidan_1010240 Annette Arlander All rights reserved
292517 Solsidan_1010231 Annette Arlander All rights reserved
292516 Solsidan_1010226 Annette Arlander All rights reserved
292515 Solsidan_1010220 Annette Arlander All rights reserved
292514 Solsidan_1010219 Annette Arlander All rights reserved
292513 Solsidan_1010217 Annette Arlander All rights reserved
292512 Solsidan_1010215 Annette Arlander All rights reserved
292511 Solsidan_1010213 Annette Arlander All rights reserved
292509 Solsidan_1010208 Annette Arlander All rights reserved
292508 Solsidan_1010207 Annette Arlander All rights reserved
292507 Solsidan_1010205 Annette Arlander All rights reserved
292506 Solsidan_1010204 Annette Arlander All rights reserved
369229 Att utöva konst - som en vana? Annette Arlander All rights reserved
369231 Practising art - as a habit? Annette Arlander All rights reserved
369907 Solsidan-1-25-small Annette Arlander 2016 All rights reserved
369908 Solsidan-2-25-small Annette Arlander 2016 All rights reserved
369909 Solsidan-3-25-small Annette Arlander 2016 All rights reserved
369910 Summer-2_small Annette Arlander 2016 All rights reserved
369911 Summer-1_small Annette Arlander 2016 All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.