Exposition

Practicing art - as a habit? / Att utöva konst - som en vana? (2017)

Annette Arlander

About this exposition

en
This bilingual exposition (English and Swedish) presents and problematizes the relationship between artistic practice and habit, describing two projects that deal with repetition and place. The projects 'Solsidan' and 'Summer at Söder' were undertaken during the years 2015-2016 in Stockholm. The idea of repetition and returning to the same site were crucial, as in much of my previous works. Unlike them, neither of these two projects involved performances for camera; in both the actual practice consisted of video recording the view. The shift in emphasis from an artistic practice aiming to produce an artwork, into an activity undertaken mainly as an exercise, an activity, could be seen as a strand in the general trend in contemporary art since the 1960s and accentuated in this century towards valuing the 'working' of art above the work of art as an object. This trend can also be related to research and linked to the preference for various terms like practice as research, performance as research, creative arts research or, indeed, artistic research. - This exposition combines a description of the actual practice, with an encounter with the material generated through that practice and proposes that these works can exemplify artistic research as a speculative practice.

sv
Denna tvåspråkiga (svenska och engelska) exposition presenterar och problematiserar förhållandet mellan konstnärlig praktik och vana, och beskriver två projekt som handlar om upprepning och plats. Projekten ‘Solsidan’ och ‘Summer at Söder’ (Sommar på Söder) förverkligades under åren 2015-2016 i Stockholm. Tanken på upprepning och att återvända till samma ställe var avgörande för båda, precis som i många av mina tidigare arbeten. Till skillnad från dem innehöll ingetdera projektet uppträdande för kamera; i båda projekten bestod den egentliga praktiken, själva utövandet, av att spela in utsikten på video. Förvandlingen från en konstnärlig praktik, som avser att framställa ett konstverk, till en aktivitet som förverkligas huvudsakligen som en övning, en aktivitet, kunde ses som en tråd i den allmänna trenden inom samtidskonsten från och med 1960-talet och i synnerhet i detta århundrade att värdera konstens ”verkan”, som verksamhet, framom konstverket som ett objekt. Denna trend kan också sammankopplas med forskning och knytas till förkärleken för benämningar som praktik-forskning (practice as research), föreställningen som forskning (performance as research) kreativ konstforskning (creative arts research) och framför allt konstnärlig forskning. - Denna exposition kombinerar en beskrivning av det egentliga utövandet och mötet med det material som utövandet gett upphov till, och föreslår att dessa projekt kan exemplifiera konstnärlig forskning som spekulativ praktik.
typeresearch exposition
keywordsPractice, performance, habit, Practice-as-research, Performance-as-research, artistic research, repetition, place, speculative practice, environment, trees, landscape
date19/08/2016
published07/06/2017
last modified07/06/2017
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of the Arts Helsinki
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/292065/292066
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.292065
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue7.
connected toStockholm University of the Arts (SKH)


Simple Media

id name copyright license
317133 Swing at Solsidan - brief Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND
315212 In the Hammock Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND
315210 Swinging at Solsidan - brief Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND
294097 P1030002 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294094 P1020815 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294093 P1020816 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294092 P1020817 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294091 P1020818 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294090 P1020819 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294089 P1020820 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294088 P1020821 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294087 P1020822 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294086 P1020823 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294085 P1020824 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294084 P1020825 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294083 P1020826 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294082 P1020827 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294081 P1020828 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294080 P1020829 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294079 P1020830 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294078 P1020831 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294077 P1020832 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294076 P1020833 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294075 P1020834 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294074 P1020835 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294073 P1020836 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294072 P1020837 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294071 P1020838 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294070 P1020839 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294069 P1020840 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294068 P1020841 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294067 P1020842 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294066 P1020843 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294065 P1020844 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294064 P1020845 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294063 P1020846 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294062 P1020847 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294061 P1020848 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294060 P1020849 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294059 P1020850 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294058 P1020851 Annette Arlander CC BY-NC-ND
294057 P1020852 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292770 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292769 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292768 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292767 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292766 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292765 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292764 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292763 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292762 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292761 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292760 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292759 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292758 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292757 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292756 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292755 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292754 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292753 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292752 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292751 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292750 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292749 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292748 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292746 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292747 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292745 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292744 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292743 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292742 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292741 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292740 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292739 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292738 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292737 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292736 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292734 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292735 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292733 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292732 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292730 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292731 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292729 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292728 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292726 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292727 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292725 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292724 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292723 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292722 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292721 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292719 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292718 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292717 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292716 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292714 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292715 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292713 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292712 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292711 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292710 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292709 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292708 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292707 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292705 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292706 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292704 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292703 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292702 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292701 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292700 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292699 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292698 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292697 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292696 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292695 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292693 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292694 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292692 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292691 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292690 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292689 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292688 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292687 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292685 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292686 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292684 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292682 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292683 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292681 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292680 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292679 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292678 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292677 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292676 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292675 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292674 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292673 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292672 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292671 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292670 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292666 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292664 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292665 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292662 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292663 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292660 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292661 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292659 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292657 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292658 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292656 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292655 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292654 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292653 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292652 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292651 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292650 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292648 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292649 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292647 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292646 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292645 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292644 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292643 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292642 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292641 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292640 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292639 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292638 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292637 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292636 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292635 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292633 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292634 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292632 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292630 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292631 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292629 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292628 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292627 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292625 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292626 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292624 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292623 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292622 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292621 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292619 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292620 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292618 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292617 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292615 Solsidan_1010204 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292614 Solsidan_1010205 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292613 Solsidan_1010207 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292612 Solsidan_1010208 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292610 Solsidan_1010215 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292611 Solsidan_1010213 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292609 Solsidan_1010217 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292607 Solsidan_1010220 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292608 Solsidan_1010219 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292606 Solsidan_1010226 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292605 Solsidan_1010231 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292604 Solsidan_1010240 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292603 Solsidan_1010248 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292602 Solsidan_1010251 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292600 Solsidan_1010589 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292601 Solsidan_1010587 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292599 Solsidan_1010591 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292598 Solsidan_1010593 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292597 Solsidan_1010596 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292596 Solsidan_1010598 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292595 Solsidan_1010600 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292594 Solsidan_1010603 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292593 Solsidan_1010609 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292592 Solsidan_1010611 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292591 Solsidan_1010613 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292590 Solsidan_1010615 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292589 Solsidan_1010617 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292588 Solsidan_1010619 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292587 Solsidan_1010621 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292585 SolsidanP1010292 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292586 Solsidan_1010623 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292584 SolsidanP1010293 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292582 SolsidanP1010296 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292583 SolsidanP1010294 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292581 SolsidanP1010297 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292580 SolsidanP1010298 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292578 SolsidanP1010301 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292579 SolsidanP1010299 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292577 SolsidanP1010302 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292576 SolsidanP1010303 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292575 SolsidanP1010304 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292574 SolsidanP1010306 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292573 SolsidanP1010307 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292572 SolsidanP1010308 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292571 SolsidanP1010309 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292570 SolsidanP1010311 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292569 SolsidanP1010312 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292567 SolsidanP1010314 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292568 SolsidanP1010313 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292566 SolsidanP1010316 - copy Annette Arlander CC BY-NC-ND
292561 SolsidanP1010316 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292560 AA-SolsidanP1010315 Annette Arlander All rights reserved
292559 SolsidanP1010314 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292558 SolsidanP1010313 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292557 SolsidanP1010312 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292556 SolsidanP1010311 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292555 AA-SolsidanP1010310 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292554 SolsidanP1010309 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292553 SolsidanP1010308 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292552 SolsidanP1010307 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292551 SolsidanP1010306 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292550 AA-SolsidanP1010305 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292549 SolsidanP1010304 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292548 SolsidanP1010303 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292547 SolsidanP1010302 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292546 SolsidanP1010301 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292545 AA-SolsidanP1010300 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292544 SolsidanP1010299 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292543 SolsidanP1010298 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292542 SolsidanP1010297 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292541 SolsidanP1010296 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292540 AA-SolsidanP1010295 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292539 SolsidanP1010294 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292538 SolsidanP1010293 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292537 SolsidanP1010292 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292536 Solsidan_1010623 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292535 Solsidan_1010621 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292534 Solsidan_1010619 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292533 Solsidan_1010617 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292532 Solsidan_1010615 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292531 Solsidan_1010613 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292530 Solsidan_1010611 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292529 Solsidan_1010609 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292528 Solsidan_1010603 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292527 Solsidan_1010600 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292526 Solsidan_1010598 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292525 Solsidan_1010596 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292524 Solsidan_1010593 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292523 Solsidan_1010591 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292522 Solsidan_1010589 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292521 Solsidan_1010587 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292520 Solsidan_1010251 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292519 Solsidan_1010248 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292518 Solsidan_1010240 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292517 Solsidan_1010231 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292516 Solsidan_1010226 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292515 Solsidan_1010220 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292514 Solsidan_1010219 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292513 Solsidan_1010217 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292512 Solsidan_1010215 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292511 Solsidan_1010213 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292509 Solsidan_1010208 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292508 Solsidan_1010207 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292507 Solsidan_1010205 Annette Arlander CC BY-NC-ND
292506 Solsidan_1010204 Annette Arlander CC BY-NC-ND
369229 Att utöva konst - som en vana? Annette Arlander CC BY-NC-ND
369231 Practising art - as a habit? Annette Arlander CC BY-NC-ND
369907 Solsidan-1-25-small Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND
369908 Solsidan-2-25-small Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND
369909 Solsidan-3-25-small Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND
369910 Summer-2_small Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND
369911 Summer-1_small Annette Arlander 2016 CC BY-NC-ND

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.