Exposition

Practicing art - as a habit? / Att utöva konst - som en vana? (2017)

Annette Arlander

About this exposition

en
This bilingual exposition (English and Swedish) presents and problematizes the relationship between artistic practice and habit, describing two projects that deal with repetition and place. The projects 'Solsidan' and 'Summer at Söder' were undertaken during the years 2015-2016 in Stockholm. The idea of repetition and returning to the same site were crucial, as in much of my previous works. Unlike them, neither of these two projects involved performances for camera; in both the actual practice consisted of video recording the view. The shift in emphasis from an artistic practice aiming to produce an artwork, into an activity undertaken mainly as an exercise, an activity, could be seen as a strand in the general trend in contemporary art since the 1960s and accentuated in this century towards valuing the 'working' of art above the work of art as an object. This trend can also be related to research and linked to the preference for various terms like practice as research, performance as research, creative arts research or, indeed, artistic research. - This exposition combines a description of the actual practice, with an encounter with the material generated through that practice and proposes that these works can exemplify artistic research as a speculative practice.

sv
Denna tvåspråkiga (svenska och engelska) exposition presenterar och problematiserar förhållandet mellan konstnärlig praktik och vana, och beskriver två projekt som handlar om upprepning och plats. Projekten ‘Solsidan’ och ‘Summer at Söder’ (Sommar på Söder) förverkligades under åren 2015-2016 i Stockholm. Tanken på upprepning och att återvända till samma ställe var avgörande för båda, precis som i många av mina tidigare arbeten. Till skillnad från dem innehöll ingetdera projektet uppträdande för kamera; i båda projekten bestod den egentliga praktiken, själva utövandet, av att spela in utsikten på video. Förvandlingen från en konstnärlig praktik, som avser att framställa ett konstverk, till en aktivitet som förverkligas huvudsakligen som en övning, en aktivitet, kunde ses som en tråd i den allmänna trenden inom samtidskonsten från och med 1960-talet och i synnerhet i detta århundrade att värdera konstens ”verkan”, som verksamhet, framom konstverket som ett objekt. Denna trend kan också sammankopplas med forskning och knytas till förkärleken för benämningar som praktik-forskning (practice as research), föreställningen som forskning (performance as research) kreativ konstforskning (creative arts research) och framför allt konstnärlig forskning. - Denna exposition kombinerar en beskrivning av det egentliga utövandet och mötet med det material som utövandet gett upphov till, och föreslår att dessa projekt kan exemplifiera konstnärlig forskning som spekulativ praktik.
typeresearch exposition
keywordsPractice, performance, habit, Practice-as-research, Performance-as-research, artistic research, repetition, place, speculative practice, environment, trees, landscape
date19/08/2016
published07/06/2017
last modified07/06/2017
statuspublished
affiliationUniversity of the Arts Helsinki
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/292065/292066
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.292065
published inRuukku Studies in Artistic Research
portal issue7.
connected toStockholm University of the Arts

Ruukku portal comments: 2
Comments are only available for registered users.


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with over 600 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm