Solsidan 1-3 


Three-channel video installation (25 min. 31 sec.), here with reduced file size and image quality.

Tre kanalig videoinstallation (25 min. 31 sec.), här med förminskad filstorlek och sämre bildkvalitet.

Solsidan 1

Solsidan 4 - extra material


A short version of Swinging at Solsidan (5 min 16 sec) and Swing at Solsidan (4 min 40 sec) as well as In the Hammock (12 min), edited of the extra material.

En kort version av Swinging at Solsidan (5 min 16 sek) och Swing at Solsidan (4 min 40 sek) samt In the Hammock (12 min), editerad av extra material.

Swinging at Solsidan

 

Swing at Solsidan

In the hammock

Solsidan 2 

Solsidan 3

AA