With a Beech in Djurgården (Med en bok i Djurgården)

EN

Between 7.1.2017 and 16.12.2017 I visited a beech in Djurgården in Stockholm altogether 44 times. These visits were recorded on video and edited into the full-length recordings With a Beech in Djurgården (Spring) (2h 5 min 19 sec) and With a Beech in Djurgården (Autumn) (1 h 33 min 29 sec). The shorter version included here, with one-minute images of each session, With a Beech in Djurgården (44 min 10 sec), is presented here below with very much reduced file size. 


SVE

Mellan 7.1.2017 och16.12.2017 besökte jag en bok på Djurgården i Stockholm allt som allt 44 gånger. Dessa besök spelades in på video och editerades till de långa versionerna With a Beech in Djurgården (Spring) (2t 5 min 19 sek) och With a Beech in Djurgården (Autumn) (1 t 33 min 29 sek). Den kortare versionen som finns med här, med bilder på en minut från varje tagning, With a Beech in Djurgården (44 min 10 sek), visas här nedanför i starkt förminskad filstorlek.