Exposition

Behind the back of Linnaeus - Bakom ryggen på Linné (2020)

Annette Arlander
Annette Arlander

About this exposition

EN This bilingual exposition presents parts of the artistic research project “Performing with Plants”, video works created through repeated visits to a sycamore in Humlegården and a beech in Djurgården during the year 2017, and discusses the notion ecology of practices introduced by Isabelle Stengers. The exposition consists of an essay, the video works, and some working notes from the process as an appendix. SVE Denna tvåspråkiga exposition presenterar delar av det konstnärliga forskningsprojektet ”Att uppträda med växter”, videoarbeten som skapats genom upprepade besök hos en tysklönn i Humlegården och en bok på Djurgården under år 2017, och diskuterar begreppet praktikernas ekologi som introducerats av Isabelle Stengers. Expositionen består av en essä, videoverken, och några arbetsanteckningar från processen som bilaga.
typeresearch exposition
keywordsperformance, performing with plants, trees, year, repetition, documentation, archive, ecology of practices, beech, sycamore, Humlegården, Djurgården
date15/05/2018
published11/09/2020
last modified11/09/2020
statuspublished
share statusprivate
affiliationStockholm University of the Arts
copyrightAnnette Arlander
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/470496/470497
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.470496
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue14. Ecologies of Practice


Simple Media

id name copyright license
470513 START Annette Arlander All rights reserved
470514 STOP Annette Arlander All rights reserved
616521 Bakom ryggen på Linné 1 Annette Arlander All rights reserved
616522 Bakom ryggen på Linné 2 Annette Arlander All rights reserved
616523 Bakom ryggen på Linné 3 Annette Arlander All rights reserved
616524 Bakom ryggen på Linné 3 Annette Arlander All rights reserved
616525 Bakom ryggen på Linné 4 Annette Arlander All rights reserved
616526 Bakom ryggen på Linné 5 Annette Arlander All rights reserved
616527 Bakom ryggen på Linné 6 Annette Arlander All rights reserved
616528 Bakom ryggen på Linné 7 Annette Arlander All rights reserved
616529 Bakom ryggen på Linné 8 Annette Arlander All rights reserved
616530 Bakom ryggen på Linné 9 Annette Arlander All rights reserved
616532 Bakom ryggen på Linné 10 Annette Arlander All rights reserved
616533 Bakom ryggen på Linné 11 Annette Arlander All rights reserved
616535 Bakom ryggen på Linné 12 Annette Arlander All rights reserved
616537 Bakom ryggen på Linné 13 Annette Arlander All rights reserved
616543 Bakom ryggen på Linné 14 Annette Arlander All rights reserved
616546 Bakom ryggen på Linné 15 Annette Arlander All rights reserved
616550 Bakom ryggen på Linné 16 Annette Arlander All rights reserved
638858 2018-05-19 12.41.14 Annette Arlander All rights reserved
638860 2018-05-19 12.38.31 Annette Arlander All rights reserved
638862 2018-05-19 12.38.43 Annette Arlander All rights reserved
638897 2018-05-19 12.39.39 Annette Arlander All rights reserved
638899 2018-05-19 12.40.12 Annette Arlander All rights reserved
638901 2018-05-19 12.40.07 Annette Arlander All rights reserved
638903 2018-05-19 12.40.02 Annette Arlander All rights reserved
638905 2018-05-19 12.39.59 Annette Arlander All rights reserved
638908 2018-05-19 12.39.54 Annette Arlander All rights reserved
638912 2018-05-19 12.41.06 Annette Arlander All rights reserved
638997 Beech Annette Arlander All rights reserved
638999 Beech in snow Annette Arlander All rights reserved
639008 tysklönnen höst Annette Arlander All rights reserved
639519 img_8011-old tjikko Annette Arlander All rights reserved
639526 IMG_8522 c. Juddman Annette Arlander All rights reserved
639535 P1030210-boken Annette Arlander All rights reserved
732382 playbutton University of Arts Helsinki Public domain
886450 P1110450-13-5-2020 - copy Annette Arlander All rights reserved
886451 P1110451-13-5-2020 - copy Annette Arlander All rights reserved
925640 With a Beech in Djurgården-small Annette Arlander All rights reserved
925641 With a Sycamore in Humlegården 1-small Annette Arlander All rights reserved
925642 With a Sycamore in Humlegården 2b2-small Annette Arlander All rights reserved
925643 With a Beech in Djurgården (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925644 With a Sycamore in Humlegården 1 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925645 With a Sycamore in Humlegården 2 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925646 With Elms in Kaivopuisto 1 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925647 With Elms in Kaivopuisto 2 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925648 With an Alder in Kaivopuisto (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925649 With Elms in Kaivopuisto 1 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925650 With Elms in Kaivopuisto 2 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925651 With an Alder in Kaivopuisto (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925652 With a Sycamore in Humlegården 1 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925653 With a Sycamore in Humlegården 2 (Spring) Annette Arlander All rights reserved
925654 With a Beech in Djurgården (Spring) Annette Arlander All rights reserved

Comments are only available for registered users.