With a Sycamore in Humlegården (Med en tysklönn i Humlegården)

Click the arrow to

play the videos together.

EN

Between 7.1.2017 and 16.12.2017 I visited a sycamore in Humlegården in Stockholm altogether 44 times. These visits were recorded on video and edited into the full-length recordings With a Sycamore in Humlegården 1 (Spring) and With a Sycamore in Humlegården 2 (Spring) (á 1h 45 min 10 sec) as well into With a Sycamore in Humlegården 1 (Autumn) and With a Sycamore in Humlegården 2 (Autumn) (à 1 h 26 min 14 sec). The shorter version included here below, with one-minute images of each session, With a Sycamore in Humlegården 1 & 2 (à 44 min 10 sec), are presented here with very much reduced file size. 

 

SVE

Mellan 7.1.2017 och16.12.2017 besökte jag en tysk lönn i Humlegården i Stockholm allt som allt 44 gånger. Dessa besök spelades in på video och editerades till de långa versionerna With a Sycamore in Humlegården 1 (Spring) och With a Sycamore in Humlegården 2 (Spring) (à 1t 45 min 10 sek) samt till With a Sycamore in Humlegården 1 (Autumn) och With a Sycamore in Humlegården 2 (Autumn) (à 1 t 26 min 14 sek). De kortare versionerna som finns med här nedan, med bilder på en minut från varje tagning, With a Sycamore in Humlegården 1 & 2 (à 44 min 10 sek), visas här i starkt förminskad filstorlek.