Animation

Jag själv, Kristina Frank, aproprierar i "Mobilis in mobili" till William Kentridges "Journey to the moon"

nedan.

Skisser och färdigbyggda modeller. 

2Rabbits i Purgatorio - Livefilm tillsammans med animationer

 

 


vr -animationer

På ett bord i biblioteket ligger en bok, när ett blad i boken vänds aktiveras en film. 

Boken är interaktiv. I snäckans skal göms en projektor kopplad till dator och arduino. Boken har preparerats med väl dolda sensorer som skickar signaler till en arduino om att bokens blad har bytt position.

På KKH hjälpte mig Tore Nilsson att skapa kod och kopplingsschema till arduino.

Musiker och tonsättare, Klas Hjortstam.


Arduino är ett open-source elektronisk plattform som gör det möjligt för användare och skapa interaktiva elektroniska objekt

 Helgen den 13:e och 14:e i april åker jag till Gotland för att filma 2Rabbits. Locations är Hemse, Roma, Trullhalsar

och Södra hällarna utanför Visby.

Jag tillsammans med Mervi Kekareinen agerar 2Rabbits. Med oss som fotograf och schaufför har vi Linnéa Grimstedt, teaterregissör och producent. Jag hittar plast i omgivningen och låter 2Rabbits improvisera med plast.

Vi associerar kring Dantes inferno med focus på Purgatorio. I filmberättandet använder jag mig av Dorés illustratiuoner, inspelade scener från Gotland och greenscreen tagningar med 2Rabbits. Det blir ett collage av olika tekniker och bildmaterial som sätts samman i aftereffekt. Fimande mot greanscreen tidigareläggs. Min Rabbits kollega har en alvarlig cancer och det finns ingen tid att förlora. Under sommaren gör jag hennes vardagsrum till en green screen studio. Jag vill att Rabbits skall resa genom olja och plast, en res över hav och dante landskap. Mervi brinner för Chernobyl.

stopmotion blir interaktiv bok


 3-D landskapet som animeras i Unity blir till två  filmer med var sin funktion, den ena filmen anpassad för ett par googelglasögon med vilka man kan få en virituell upplevelse av att besöka undervattenslandskapet.

Den andra filmen är en filmad loop av en resa genom landskape. När filmen projiceras mot installationen ena vägg skapas ett fönster ut mot havet som ger illusionen av att ubåtsbiblioteket förfyttar sig under havet.

Dykarutrustning

I den uppbyggda installationen ingår en "dykarutrustning", ett par vr-glasögon. Med dem kan man dyka ner i det virituella havet.

 

 

 

Orginalubåt i sin förvaringsbox. Material papier-maché,

Ubåt som som obj fil som kan animeras i tex Maya.

Första visningen av boken 10 -13:e januari i Kungliga Konsthögskolans regi på Bångsta Våningnen, Stureplan.

läser ur boken "Trilobite!Eyewitness to evolution" av Richard Fortey. 

Ovala fönstret

Inne i biblioteket kan besökande bli voyaör och turist genom eoner. Här får de slå sig ner i soffan och ostört låta tankarna glida bort och se undervattenlandskapet som långsamt passerar utanför fönstret.

 

 

 

William Kentridge, "Journey to the moon"

Här blandas low-tech med high-tech.

En undervattenshjälm byggd av papier-maché preparerad med ett par googelglasögon gör det möjligt att dyka ner i ett virtuellt hav.

 

Undervatten miljön är skapad av modeller tillverkade i papier-maché.   Med hjälp av photogrammetry gör jag modellerna till digitala 3-D objekt som kan animerats i Maya. 


3-D animationer av djur och växter tillsammans med  landskap sätts samman i Unity, en plattforma för spel, till ett virtuellt landskap.