Planskiss av animationsmodellen, biblioteket i ubåten.

Tre interiörbilder från ubåtsbiblioteket:

Vänster, närbild av interaktiva boken. Höger, vy från soffan ut genom det ovala fönstret. Längst ned, biblioteket sett genom det ovala fönstret. 

 
Jag utgår från en animations modell av ett ubåtsbiblioteket, byggt i karton och papé maché.

Modellen byggs i skala 1:1 till en installation.  

 

Installationen blir ett rum där animationer projiceras mot objekt och upplevs genom vr-glasögon. Besökare av installationen bjuds att delta då animationerna är interaktiva. 


Med installationen vill jag utforska möjligheten att skapa atmosfär och interaktivitet genom att projicera animationer mot objekt och använda vr-teknik.

 

 

Installation

På en av bokhyllorna ligger en undervattenhjälm med vilken man tar sig ut i havet.

Installationen byggs hösten 2019. Viktigt är att den kan monteras ner och förflyttas utan problem. Materialen skall vara lätta. Av fyrkants rör i aluminium skapar jag en stomme. Väggarna är målad kanvas.


nedan: pdf med teknisk ritning och liten modell med utskrifter, de som kommer att printas på canvas i full skala

       

På ett bord ligger en bok upplyst av en snäckskalslampa. När bokens blad vänds spelas en film upp. Boken består av fem kapitell.

Illustration från "En världsomsegling under havet"