nedan:

En kartongskiva med en snabbskiss av projektet. En minnesbild av mitt mål, så att jag inte förlorar mig i detaljer och vardagliga trivialiteter.

 

Produktion

 Under sista produktionsdelen hösten 2019 och våren 2010 är det sju delområden som utvecklas

1 Konstrujtion

2 Interiör

3 Fönster

4 Bok

5 2Rabbirts - mapping

6 Hjälm

7 Performance

8.doft