Bok
Hur många böcker krävs för att det skall kunna räknas som ett bibliotek?
I mitt bibliotek, framför fönstret mot havet, ligger böcker utspridda över golvet.Det är böcker som skildrar fenomen från växtriket i form av enkla flipp boks animationer, sekund korta scener ur naturens under. Ett levande herbarium. Jag gör ett försök med en enkel linje tecknad animation.Skriver ut på brunt papper och sätts samman till en bok. Jag blir inte alls nöjd. Animationen blir till en ängslig förklaring. Försöket hamnar i papperskorgen.

När jag sitter på EMS, Elektronmusikstudion, och lyssnar på Evas ljudkomposition och ljudbilden som växer fram i rummet  förstår jag att animationerna som träder fram i böckerna kommer från havet. Det är livet i havet som invaderar. Där finns ingen logisk förklaring av ”naturens under”, den är bara där, och rör sig över de skrivna arken.

 

 

BLÄDDERBOK

   eller så blir det något annat 

modellbild av biblioteket

Mobilis in mobili, en animerad sekvens

I Kapten Nemos bibliotek är antalet böcker tolv tusen.

 


 

Små havslevande mikro organismer som radiolaris med sina vackra kiselstrukturer dom vill jag ska ta över mina böcker. Majid Modir, grafisk designer, har på annat håll skissat upp en affisch. En del av designen är ett mönster skapat av små vattenlevande djur.

Jag ber honom om skicka över sina skisser. Samtidigt söker jag mig fram längs secondhandbutikernas hyllor på jakt efter gamla och gulnade böcker med ett innehåll som kan matcha Majids havsorganismer. 

Iluustration Kapten Nemos Bibliotek
Krabbfoten flyttar ut till ett imaginärt hav av ljus. Där står den på havets botten som om den ramlat ur ett sjunket skepp. 

2019 Examensutställning på Kungliga Konstakademin

 

 

KRABBFOT

FUNKTION

Boken styrs av sensorer som triggas av magneter dolda i bokens blad.  Signalerna från sensorerna leds till en arduino. En kod skrivs för att bestämma hur filmen spelas och stängs av beroende på hur sidorna i boken vänds. Mediaspelare Max är i sin tur uppkopplad mot projektorn.

teknik: mac mini, liten projektor, högtalare, arduino, max programvara