A PLAY WITH TRADITIONS // APPENDIX // BIBLIOGRAPHY

<
Bibliography


Aftenposten (author not given). (2009, 25.09). Den aldrende mannen og havet. Aftenposten. From http://www.aftenposten.no/kultur/Den-aldrende-mannen-og-havet-245182b.html

Aksdal, B. & Nyhus S. (Red.) Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Asker, Randi. (1970). Rosemaling i Norge. Oslo: Dreyers forlag.

Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination: Four Essays. Trans. C. Emerson & M. Holquist. Austin and London: University of Texas Press.

Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Trans. C. Emerson. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Barba, E. (2009). On Directing and Dramaturgy: Burning the House. New York: Routledge.

Barthes, R. (1967) The Death of the Author. In S. Heath (Ed. and Trans.) Image-Music-Text (pp. 142-148). London: Fontana Press. (Published in English 1977)


Berge, R. (1972). Myllarguten. Oslo: Noregs boklag.


Bjørgum, H. T. (1997). Spelemenn i Setesdal. Valle: Setesdalsforlaget.


Bjørndal, A. & Alver, B. (1966). -Og fela ho lét. Norsk spelemannstradisjon. Bergen: Universitetsforlaget.

Blom, J.-P. (1993) Hva er folkemusikk?. In B. Aksdal & S. Nyhus (Ed.), Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk (pp. 7-14). Oslo: Universitetsforlaget.

Brendel, A. (2013). A Pianist’s A-Z: A Piano Lover’s Reader. London: Faber and faber Ltd.

Buen, K. (1983). Som gofå spølå. Tradisjonen rundt spelemannen Knut Dahle 1834-1921. Tuddal: Rupesekken.

Buene, E. (2010). Kunstmusikk – når musikken undersøker sine egne grenser. In M. V. Sandvik & E. Buene, Underskog: Bevegelser nå i norsk kunst og musikk. Oslo: Frekk forlag.

Chenal, M. (2016, 15.12). Hans Zender traverse le mille-feuille du temps. 24 heures. From https://www.24heures.ch/culture/musique/hans-zender-traverse-millefeuille-temps/story/20390796

Cumming, N. (2000). The Sonic Self. Musical subjectivity and signification. Bloomington: Indiana University Press.

De Presteer, H. (2007). To perform the layered body - a short exploration of the body in performance. Janus Head, 9(2), 349-383.

Eliot, T. S. (1919). Tradition and the Individual Talent, Part I. The Egoist, vol. 6, no. 4, 55.

Fischer-Lichte, E. (2010). Performance as event – reception as transformation. In E. Hall & S. Harrop (Ed.), Theorising Performance. Greek Drama, Cultural History and Critical Practise (pp. 29-42). London: Bloomsbury.

Fosse, J. (1999). Gnostiske essay. Oslo: Samlaget.

Goehr, L. (1992). The Imaginary Museum of Musical Works, an Essay in the Philosophy of Music. Oxford, New York: Clarendon Press.

Gorton, D og Östersjö, S. (2016). Choose Your Own Aventure Music: On the Emergence of Voice in Musical Collaboration. Contemporary Music Review, 35:6, 579-598, doi: 10.1080/07494467.2016.1282596

Greni, L. (1942). Rikard Nordraak. 1842-1942. Oslo: Johan Grundt Tanum.

Grieg, E. (1903). Slåtter op. 72.  Leipzig: Peters.

Halvorsen, J. (2017). Fossegrimen, versjon for hardingfele og klaver. Oslo: Norsk Musikforlag.

Havåg, E. (1997). For det er Kunst vi vil have. Om nasjonalitet og kunst i norsk oppskrivartradisjon og folkemusikkforsking. KULTs skriftserie nr. 85. Oslo: Noregs forskningsråd.

Hayden, S. & Windsor, L. (2007). Collaboration and the composer: Case studies from the end of the 20th century. Tempo, 61, 28-39. doi: 10.1017/S0040298207000113

Haynes, B. (2007). The End of Early Music. A Period Performer’s History of Music for the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press.

Haynes, D. (2013). Bakhtin Reframed. London: I. B. Taurus.

Herder, J. G. (1773). Von Deutscher Art und Kunst. Hamburg: Bode.

Holcman, J. (1954). The Legacy of Chopin. New York: Philosophical Library.

Holm, H. (2014, 29.11). Det åpne rom og tidens potensial. Ballade. From http://www.ballade.no/sak/det-apne-rom-og-tidens-potensial/

Huizinga, J. (1950). Homo Ludens. A Study of the Play-Element in Culture. New York: Roy Publishers.

Kielland, O. (1951). Villarkorn, 20 stille-stykkje. Oslo: Norsk Musikkforlag A/S.

Kielland, O. (2009). In Norsk biografisk leksikon. From http://nbl.snl.no/Olav_Kielland.

Kleppen, M. (2012). Bassgriotism. New premises for the bassguitar based on hardingfiddlers, griots and bluesmen. From https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=138662

Kulturrådet. (2015). Om å arbeide med Avstandsriss og Norsk Folkemusikksamling. Hva er det med arkiv?, 72-73. http://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/hva_er_det_med_arkiv_enkeltsider_we

Kuijken, B. (2013). The Notation is Not the Music: Reflections on Early Music Practice and Performance. Indiana: Indiana University Press.

Kvifte, T. (1978). Om variabilitet i fremføring av hardingfeleslåtter, utkast til en analysemodell. Oslo: Kvifte.

Levy, M. (1989). The world of the gorrlaus slåtts. A morphological investigation of a branch of Norwegian fiddle music tradition. København: Levy.

Ling, J. (1989). Europas musikhistoria, Folkmusiken. Göteborg: Esserte studium Akademiförlaget.

Lord, A. B. (1960). The Singer of Tales. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Lloyd, A. (1967). Folk song in England. London: Faber and Faber.

Lüeneburg, B. (2013). A holistic view of the creative potential of performance practice in contemporary music. London: School of Arts, Brunel University. [Ph.D. thesis]

Lützow-Holm, O. (2012a). Mot ett konstmusikens utvidgade fält. From http://www.konst.gu.se/digitalAssets/1480/1480027_kfou---rsbok-7-122-147-0408.pdf

Lützow-Holm, O. (2012b). «Var börjar musiken?» In M. Haglund (Ed.) Musikens frihet och begränsning. 16 variationer över ett tema (s.109-121). Göteborg: Daidalos.

Malterud, N. (2009). «Can you make Art without Research?». From http://www.ninamalterud.no/pdf/tekster_kunstutd/Malterud_Art_Research_Zurich_2009.pdf

Maurseth, B. (2014). Å vera ingenting. Samtalar med spelemannen Knut Hamre. Oslo: Samlaget.

Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard.

Merleau-Ponty, M. (1960). Signes. Paris: Gallimard.

Nyhus, S. (1993a). Griegslåttene. Ny utgave for hardingfele nedtegnet etter Johannes Dahle. Oslo: Musikk-husets forlag.

Nyhus, S. (1993b). Tonale trekk og felestiller. In B. Aksdal & S. Nyhus (Ed.), Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk (pp. 193-199). Oslo: Universitetsforlaget.

Nyrnes, A. (2006). Lighting from the Side. Bergen: Kunsthøgskolen i Bergen.

Ofsdal, S. (2007). Tonaliteten i folkemusikken. Norsk folkemusikklags skrift, 20, 113-132.

Rosenberg, S. (2009). Variation – ett sätt att tänka? In L. Halskov Hansen, A. N. Ressem & I. Åkesson (Ed.), Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon (pp.157-181). Oslo: Novus.

Sharp, C. (1907). English Folk-Song: Some Conclusions. London: Simpkin & co.

Sjøvaag, Elsa. (1977). ABC i rosemaling. Oslo: Luther.

Solhjell, D. & Dahl, N. F. (2013). Olav Kielland – dirigenten som fikk rett. In Men viktigst er æren. Oppgjøret blant kunstnerne etter 1945. (pp.84) Oslo: Pax.

Sontag, S. (1966). Against interpretation and Other Essays. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Stubseid, G. (1992). Frå spelemannslære til akademi. Bergen: Forlaget Folkekultur.

Sæterbakken, S. (2011). De Press: Block to Block. Oslo: Falck forlag.

Thelin, H. (2012). A new world of sounds - recent advancements in contemporary double bass techniques. From http://haakonthelin.com/multiphonics/a-folk-music-for-the-double-bass/a-folk-music-for-the-double-bass-2/to-allow-the-contrabass-to-sing-with-its-own-voice

Tin, M. B. (2007). De første formene. Folkekunstens abstrakte formspråk. Oslo: Novus.

Tin, M. B. (2011). Spilleregler og spillerom. Tradisjonens estetikk. Oslo: Novus.

Universitets- og høgskolerådet. (2007). Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. From http://www.uhr.no/documents/vekt_paa_kunst.pdf

Universitets- og høgskolerådet. (2015). Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. From http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomradet_kunst.pdf

Vilhauer, M. (2013). Gadamer and the game of understanding. Dialogue-play and opening to the Other. In E. Ryall, W. Russell & M. MacLean (Ed.) The Philosophy of Play pp. 75-86. Oxfordshire: Routledge.

 

Appendix

 >