Samtidsberättelsen


ArtNews re-gestaltar nyhetsberättelser i konstnärlig form i samarbete med olika konstnärer. 

Vi undersöker vad som uppstår i mötet mellan konst och journalistik.

ArtNews är ett konstnärligt forskningsprojekt vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

Projektledare My Häggbom

Team

 

My Häggbom: redaktör, regissör, klippare och

projektledare för ArtNews

Makan Rahmati: filmfotograf

Giuditta Sunnemark: producent

Fredrik Eriksson: musik

Medverkande konstnärer