KÄLLOR

 

Ahl, Zandra och Olsson, Emma, Svensk smak, (Stockholm: Ordfront förlag, 2001) 

Andersson, Jenny, När framtiden redan har hänt. Socialdemokratin och folkhemsnostalgin. (Stockholm: Ordfront, 2009) 

Bergman Amelie, ”Kura skymning i vinter”, (Sydved 2018-12-18)

Bindslev, Jesper, ”Nylonstrumpor var avgörande för både mode och krig”, Världens Historia (Stockholm: Bonnier Publications International AS, 2018)

Brolin, Kalle, Jag är Skåne (Videoverk 2017) 

Boverket Bostadspolitiken – svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år. (Stockholm: augusti 2007).

Burman, Ylva ”Varför kallade Karl XII sin pappa för just ’pappa’ och inte för ’far’?”, Språket (Sveriges Radio P1 tis. 01 mar 2016 kl. 14.03)

Carlsson, Anders, ”Kexet byggde en hel industri”, Företagskällan, berättar näringslivets historia. (2019-10-27) 

Carlstedt, Gunilla och Forssén, Annika, Arbete för livet – kvinnor berättar om svenskt 1900-tal (Stockholm: Carlsson bokförlag, 2018) 

Claesson, Marie, Skira Spetsar- En undersökning av spetsar från Föreningen Bohusläns Virkning (Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, 2017) 

Dargrin G, Bengt, ”Försummade och förtalade ord framförda i full frihet”, Fula ordboken (nätupplagan2018)

Dinkenspiel, Lotta, ”LO sålde 200 hus för 4 miljoner kronor”, Affärsvärlden (2018-06-08)

Gefle Dagblad (25-05-2007)”Wilhelm Ericson- En man med näsa för halstabletter”, 

Greider, Göran, Ingen kommer undan Olof Palme (Stockholm: Ordfront förlag, 2012) 

Högman, Hans, ”Sjukdomar och sjukvård förr”, Historia, Hans Högman, (Hans Högman 2019-09-13)

Hübinette, Tobias, Att skriva om svenskhetenstudier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen. (Arx Förlag, Malmö 2019) 

Johansson, Claes, Folkhemmets farkoster (Stockholm: Byggförlaget kultur, 2004) 

Kaijser, Lars, ”Allsång på skansen”, red. Charlotte Ahnlund Berg och Anders Carlsson, Skansen 125, Fataburen (Stockholm: Nordiska Museets Förlag, 2016) 

Kielos, Katrine, Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2012) 

Lee, Mara, När andra skriver: Skrivande som motstånd, ansvar och tid (Göteborg: Glänta produktion, 2014) 

Lo-Johansson, Ivar, ”Underhandlingskomittén”, Statarnoveller, Samtliga noveller i Statarna I-11 och Jordproletärerna (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1945) 

Orthex Group, ”Hammarplast” (2016) 

Nordenstam, Kerstin, Genusperspektiv på språk (Stockholm: Högskoleverket, 2003) 

Ribbing, Magdalena, ”Servetträtt” i ”Etikettspalten”, Dagens Nyheter (2013-01-13)  

Rudberg, Eva, ”Folkhemmets välfärdsbygge 1940-1960” i Att bygga ett land – 1900 talets svenska arkitektur, red. Claes Caldenby (Stockholm: Arkitektmuseet och Byggforskningsrådet, 1998) 

Saxon. J. L, Umgängeskonst – Levnadskonst, Råd och betraktelser (Stockholm: Saxon & Lindströms Förl. A.-B:s Tryckeri, 1934) 

Sandström, Camilla och Sténs, Anna,”Divergent interests and ideas around property rights: The Case of Berry Harvesting in Sweden”, Forest Policy and Economics 33 (2013) 

Solana, Valerie, S C U M manifest, (Stockholm: Modernista förlag, 2003) 

Stadsmuseet Spis, Kyl och Frys” (Stockholms stad 2017-01-26)

Stridsbergs, Sara, förord till S C U M manifest, av Valerie Solana (Stockholm: Modernista förlag, 2003) 

Svens Potatis ”Sverige”, Potatis i tiden – en värdefull historia

Sveriges Radio P2, ”Storlom(Gavia artica)”, P2-fågeln (23 mars 2009)

Swälas, Moniqa, ”Gävle var Godisstaden”, Gefle Dagblad (11-03-2012)

Tjärnlund, Nils-Johan, ”Svenskt brännvin-en produkt under ständig utveckling”, L.O. Smith- en svensk industriman och politiker (L.O. Smith, 2018)