Exposition

jag vet hur folkhemmet luktar (2020)

tina carlsson

About this exposition

en
jag vet hur folkhemmet luktar is an interdisciplinary project that attempts to show a more complex picture of the Swedish folkhem (“people’s home” – a term used to describe the vision of a better life for all by Swedish social democracy). The project is a response to the romanticised and idealised image of the folkhem which, in the current political climate, is mainly propagated by the far right with the populist and racist Swedish Democrats (SD) at the forefront. Using the artists own “folkhem-marinated” body as a point of departure, the exposition sketches the nodes from which the folkhem unfolded and how that created the preconditions for certain people to feel at home while others were excluded. In mapping the “folkhem nodes” photographic documentation, notes of childhood memories and a conversation with the father is used. The project investigates how the folkhem ideology was implemented through a linguistic as well as a spatial and material aesthetics. The textual memories are contextualized through a system of footnotes, that in the exposition are shown in pop-up windows and act as a commenting and associative parallel text to the memory narratives.

sv
jag vet hur folkhemmet luktar är ett interdisciplinärt projekt som visar på en mer komplex bild av det svenska folkhemmet än den idealisering av folkhemmet som i samtidens politiska klimat drivs av framförallt extremhögern med det populistiska och rasistiska Sverigedemokraterna (SD) i spetsen. Med utgångspunkten i konstnärens egen ”folkhemsmarinerade” kropp skisseras i expositionen noderna varifrån folkhemmet vecklade ut sig och hur de skapade förutsättningar för vissa att känna sig hemma medan andra uteslöts. I kartläggningen används fotografisk dokumentation, framskrivna minnesbilder från barndomen och ett samtal med fadern. Projektet undersöker hur folkhemideologin implementerades genom såväl en språklig som en rumslig och materiell estetik. De textuella minnesbilderna kontextualiseras genom en fotnotsapparatur som i expositionen visas i pop-up fönster och fungerar som en kommenterande och associerande parallelltext till minnesberättelserna.
typeresearch exposition
keywordssvenska folkhemmet, body-at-home, folkhemmet
date19/02/2020
published02/03/2020
last modified22/06/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrighttina carlsson
licenseCC BY-NC-ND
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/643911/643912
doihttps://doi.org/10.22501/vis.643911
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research, Konstfack - University of Arts, Crafts and Design
portal issue3. VIS Issue 3


Simple Media

id name copyright license
643931 ryamattan tina carlsson All rights reserved
643932 MOR Å FAR tina carlsson All rights reserved
643939 bokhyllan tina carlsson All rights reserved
677380 Olof Palme tina karlsson All rights reserved
677562 makarna Palme tina karlsson All rights reserved
677627 bokhyllan 01 tina carlsson All rights reserved
677635 bokhyllan 02 tina carlsson All rights reserved
677723 elektriker 1 tina carlsson All rights reserved
677741 elektriker 2 tina carlsson All rights reserved
677890 gardin med tofs tina carlsson All rights reserved
677892 rutig gardin tina carlsson All rights reserved
677894 brun gardin tina carlsson All rights reserved
677902 bokhyllan poesi tina carlsson All rights reserved
696874 socialdemokraterna_logotyp Socialdemokraterna Public domain
698322 troll tina carlsson All rights reserved
698585 mor skrattar tina carlsson All rights reserved
698588 mor01 tina carlsson All rights reserved
698593 mor02 tina carlsson All rights reserved
698595 mor03 tina carlsson All rights reserved
698597 mor04 tina carlsson All rights reserved
698599 mor05 tina carlsson All rights reserved
698602 mor06 tina carlsson All rights reserved
698604 mor07 tina carlsson All rights reserved
698663 mor och far_ros tina carlsson All rights reserved
719292 nationaldag 2018_med text tina carlsson All rights reserved
719304 bokhyllan_hela tina carlsson All rights reserved
719390 vardagsrum tina carlsson All rights reserved
719717 lisa tina carlsson All rights reserved
719872 matrum tina carlsson All rights reserved
719877 gul duk_01 tina carlsson All rights reserved
719896 tavlor_matrum tina carlsson All rights reserved
719900 tapet_vardagsrum tina carlsson All rights reserved
719943 folkloreskåp tina carlsson All rights reserved
719946 kök tina carlsson All rights reserved
719949 kök tina carlsson All rights reserved
719950 gardin_kök tina carlsson All rights reserved
720422 vit duk_kvadrat tina carlsson All rights reserved
720425 vit duk_rund tina carlsson All rights reserved
720427 monogram tina carlsson All rights reserved
720902 trasmatta_01 tina carlsson All rights reserved
720907 trasmatta_02 tina carlsson All rights reserved
720909 trasmatta_03 tina carlsson All rights reserved
720936 prydnadstallrik tina carlsson All rights reserved
720952 nakenmodell tina carlsson All rights reserved
720961 nakenmodelll tina carlsson All rights reserved
721003 soppterrin tina carlsson All rights reserved
749725 mor är rar tina carlsson All rights reserved

comments: 1 (last entry by tina carlsson - 10/06/2019 at 18:54)