Aural Transposition, Psychogeography and the Ephemeral World

Katt Hernandez

Abstract


 

Aural transposition sits at a crossroads between being a tool for practice and creating work, and being a tool that illuminates aspects of another entity. In day-to-day music practice, transposition can be an age-old tool for learning material, or a multi-layered exploration of an object or place. Transposition can also be a means of recreating places, real or imagined, through the transposition of ghost traces back into sound. And the transposition of spaces onto other spaces is possible through multichannel sound arrays. The territory for re-imagining both sound and place lies in the impossible space between the sounding entity at hand and the instrument that transposes it. Just as in the dérive of psychogeography, the spaces between well-trod paths leads to a world beyond the banal. This exposition first situates these practices in psychogeography, and amongst other artists whose work utilizes various transposition, soundwalking or psychogeographical practices. It then discusses those aspects of my own artistic practice and work—across a spectrum of electroacoustic music, improvised violin work and collaborative composition for an ensemble of mechanical string instruments— that are centered around aural transposition as an act of psychogeography.


 

Abstrakt på Svenska


Hörligatransposition sitter mellan att vara en verktyg till praxis och skapande, och att vara en verktyg som utlyser aspekter på en annan entitet. PÅ varjedags musikpraxis, transposition kan vara en ursprungliga verktyg för att lära nya materiell, eller det kan bli en månglagrade utförskning i till en objekt eller plats. Transposition kan bli ocså ett sätt att omskapa platser, verkliga eller föreställade, genom transpositionen av spökspårer tillbacka i till ljud. Transpositionen av utryme på utryme blir också möjliga genom multikanal ljudsystem. Rummet för att omföreställa båda ljud och plats ligger in i omöjliga rummet mellan subjektet framför man, och instrumenten som transponera det. Just som i dérive från psykogeografi, rummet mellan välkänd vägor utlysar världen ytanför det banalt. Den här exposition situerar detta praxis hus psykogeografi, samt bland andra konstnärer som arbeta med transposition, soundwalk och psykogeografiska praxis. Då diskuteras aspekter på mitt egen konstnärliga praxis och arbete–ute från en spektrum av elektroakustisk music, violin improvisation och kollaborativa komposition till en grupp med mekaniska sträng instrumenter–som är grundad i hörligatransposition som psykogeografi.


 

Keywords

 

music, sound installations, electroacoustic music, violin, transposition,

psychogeography, improvisation, improvised music, Stockholm, Boston


musik, ljudinstallation, elektroakustisk musik, violin, transposition,

psykogeografi, improvisation, impromusik, Stockholm, Boston