< -- MAIN  

 

 

 

DIKU seminar, 13th of October, 2020, (Online)

 

Presentation of the project with "discussant", Professor Theodor Barth from KHIO.

 

 The Way of the Shovel


A seminar about the "historiographical" turn in Contemporary Art,

and Contemporary Visual Arts alignment with Archaeology.


 

27th of April, 2019


Seminar at KMD

Key-Note speaker: Dieter Roelstraete, Belgium

Panel: Ingrid Boook and Carina Hedèn,

Marius Engh and Geir Harald Samuelsen

 
Fontainebleau field trip


A field trip to Mesolithic engravings in Fontainebleau. 

Visiting three sites, The Fontainebleau Castle and The Auberge de Ganne: An important place for the developmennt of modern outdoor painting.


 December 2019


Participants: Elin Tanding Sørensen,

Eamon O`Kane, Åsil Bøthun

and Geir Harald Samuelsen


Seminar i Oslo. Core Group and Tim Ingold


(26. – 27. November 2019)

Målet med dette seminaret var å samle kjernegruppen i prosjektet og diskutere oppstarten, aktivitetsplanen samt presentere og gå gjennom hver enkelt deltaker sitt personlige prosjekt. Deltakere var: Prosjektleder og førsteamanuensis Geir Harald Samuelsen (KMD), PHD Kandidat Elin Tanding Sørensen (NMBU), Professor Eamon O´Kane (KMD), professor Åsil Bøthun (KMD) samt Professor Dragos Gheorghiu fra Bucharest.

Vi leide lokaler hos Billedhuggerforeningen ved Carl Berner og fikk sett utstillingen deres samtidig. Seminaret varte seks timer og ble svært vellykket.

 

Dagen etter hadde vi meldt oss på et seminar på Historisk Museum i Oslo (Thinking Trough Making) for å høre på keynote speaker Tim Ingold fra University of Aberdeen med foredraget: «ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND ALCHEMY». Foredraget viste seg å være svært relevant for vårt prosjekt og det fremstår som relevant å invitere han til Bergen for videre samarbeid.


Prosjektet: Matter, Gesture and Soul (Kunstakademiet, KMD) hadde gleden av å motta støtte fra UiBs satsingsfelt Globale samfunnsutfordringer høsten 2019. Søknaden hadde som overordnet mål å samle kjernegruppen i prosjektet i ulike situasjoner i Norge og Frankrike for diskusjoner og feltarbeid.  Fokuset var tverrfaglighet og forskningssamarbeid mellom Kunst og vitenskap (Arkeologi, Antropologi, Kunsthistorie og Etnologi) i et globalt perspektiv. Midlene var ment å brukes til følgende arrangementer:

 

  • Feltarbeid i Fontainebleau, Frankrike
  • Seminar i Oslo
  • Ajourføringsreise for prosjektleder til Helsinki, Finland

 

På tross av knapp tid før årsskiftet, ble samtlige arrangementer gjennomført. Her følger en kort oppsummering av arrangementene samt bilder.

 

Feltarbeid i Fontainebleau, Frankrike:

(2. – 5. Desember)

Målet med denne turen var å møtes og samle materiale til fremtidig kunstnerisk arbeid samt diskutere prosjektet. De som deltok var: Prosjektleder og førsteamanuensis Geir Harald Samuelsen (KMD), PHD Kandidat Elin Tanding Sørensen (NMBU), Professor Eamon O´Kane (KMD), professor Åsil Bøthun (KMD) samt Kari Brit Kjerschow (kunstnerisk gjest).

Programmet var tett og inneholdt besøk på to arkeologiske steder, besøk på Fontainebleau slott samt besøk på Auberge Ganne i Barbizon: et museum viet kunstnerne i området som utviklet utendørsmaleriet slik vi kjenner det i dag fra 1830-tallet og fremover: Millet, Rosseau og Corot med flere.

Vi tok bilder og samlet materiale fra de arkeologiske stedene som vesentlig består av inskripsjoner i stein fra mesolittisk tid (10000 år). Disse stedene er viktige for prosjektet og materialet kommer til å bli bearbeidet kunstnerisk i fortsettelsen. Stedene er følsomme for slitasje og ødeleggelser og det er derfor viktig å finne måter å bevare dem på best mulig måte for ettertiden.

Besøkene på slottet og museet var tenkt som forberedelser til mulig tur med studenter i fremtiden. Fontainebleau regnes for et svært viktig område for utviklingen av det moderne maleriet.

 

Seminar i Oslo:

(26. – 27. November)

Målet med dette seminaret var å samle kjernegruppen i prosjektet og diskutere oppstarten, aktivitetsplanen samt presentere og gå gjennom hver enkelt deltaker sitt personlige prosjekt. Deltakere var: Prosjektleder og førsteamanuensis Geir Harald Samuelsen (KMD), PHD Kandidat Elin Tanding Sørensen (NMBU), Professor Eamon O´Kane (KMD), professor Åsil Bøthun (KMD) samt Professor Dragos Gheorghiu fra Bucharest.

Vi leide lokaler hos Billedhuggerforeningen ved Carl Berner og fikk sett utstillingen deres samtidig. Seminaret varte seks timer og ble svært vellykket.

Dagen etter hadde vi meldt oss på et seminar på Historisk Museum i Oslo (Thinking Trough Making) for å høre på keynote speaker Tim Ingold fra University of Aberdeen med foredraget: «ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND ALCHEMY». Foredraget viste seg å være svært relevant for vårt prosjekt og det fremstår som relevant å invitere han til Bergen for videre samarbeid.

 

Ajourføringsreise til Helsinki

(18.-19. November)

Målet med denne reisen var en samtale med den anerkjente og svært erfarne kurator Maaretta Jaukkuri som blant annet har vært direktør ved KIASMA (samtidsmuseet i Helsinki) og Kunstnernes Hus i Oslo.

Deltaker var Prosjektleder Geir Harald Samuelsen.

Turen ble vellykket og vi gjennomført en lengre diskusjon om prosjektet med særlig fokus på presentasjon og kuratering av utstillinger. Vi diskuterte også problemstillinger rundt koblingene mellom kunst og vitenskap med særlig fokus på vårt prosjekt og kryssdisiplinære metoder generelt.