Tehtävä 3: Kirjoittaminen 

 

1. Kun olet liikkunut katveessa tehtävän 1 tai 2 mukaan, niin kirjoita enintään kymmenen sanaa, jotka kuvaavat tuntemuksiasi, havaintojasi ja toimiasi katveessa.

 

2. Kirjoita tämän jälkeen enintään viisi lausetta koetun erityispiirteistä ja tunnelmasta. Voit käyttää laatimiasi kuvailevia sanoja, mutta voit hyvin myös olla käyttämättä niitä ja käyttää lauseissa muita sanoja. 
palaa