Exposition

Katveen varjon sanominen koreografisena kirjoittamisena (2021)

Leena Rouhiainen, Kirsi Heimonen

About this exposition

Esittelemme tässä ekspositiossa kehittämäämme paikkasidonnaista koreografista kirjoittamista, jonka ytimessä on vieraan kohtaaminen. Keskeistä kohtaamisessa on alttiiksi asettuminen ja mykän kohtaaminen, joka murtaa totunnaisen aikakäsityksen. Kerromme yhteistyömme lähtökohdista ja kuvaamme luomaamme koreografista kehystä sekä esitämme näistä kehkeytyneen koreografian. Tukeutuen filosofi Emmanuel Levinasin ajatteluun pohdimme myös vieraan ja katveen kohtaamisen ja ilmaisemisen luonnetta ja sen merkitystä niin koreografisessa kirjoittamisessa kuin taiteessa yleisemminkin. Ekspositio sisältää tutkimustekstiä, valokuvia ja koreografista kirjoittamista.
typeresearch exposition
date15/04/2020
published08/03/2021
last modified08/03/2021
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniarts Helsinki
copyrightLeena Rouhiainen ja Kirsi Heimonen
licenseCC BY-NC-ND
languageFinnish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/848270/848271
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.848270
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue15. Slowness and Silence, Inertia and Tranquility


Simple Media

id name copyright license
906765 katvekuvat Kirsi Heimonen ja Leena Rouhiainen All rights reserved
906822 yhteisesti_lomittuvat Kirsi Heimonen ja Leena Rouhiainen All rights reserved
907004 katvekuvat Kirsi Heimonen ja Leena Rouhiainen All rights reserved

Comments are only available for registered users.