Annette Arlander: 

BORTOM MÄTTNADSPUNKTEN - BEYOND THE SATURATION POINT 

Introduktion

Videon ovan är ett resultat av att göra något om och om igen på många plan, vilka jag beskriver i texten som följer. Men titta gärna på videon innan du läser den.

Year of the Pig with a Tatarian Maple (mini) (9 min 10 sec) uppfördes och spelades in i Nobelparken i Stockholm mellan 9 januari 2019 och 15 januari 2020, och innehåller allt som allt 108 sessioner med trädet. Den här versionen med 5 sekunders bilder är för att ses med mobilapparater. Grundversionen, Year of the Pig with a Tatarian Maple (1 t 48 min) med 1 minuts bilder av varje session är gjord för att visas som installation.


Introduction

The above video is a result of doing something again and again on many levels, which I will describe in the text that follows. Please watch the video before you read it. 

Year of the Pig with a Tatarian Maple (mini) (9 min 10 sec) – was performed and recorded in Nobelparken in Stockholm between 9th January 2019 and 15th January 2020, and contains all in all 108 sessions with the tree. This version with 5 second clips, is for viewing on mobile devices. The basic version, Year of the Pig with a Tatarian Maple (1 h 48 min) with 1-minute clips of each session is made for installations.