Minna Heikinaho

Finland °1961
en

Minna Heikinaho

Kuvataiteilija, jatko-opiskelija. Kuvataideakatemia, Taideyliopisto.

Suoritin kandidaatin tutkintoni vuonna 1994 Kuvataideakatemiassa, ja jatkoin opintoja Lontoossa vuonna 1995 (University College of London, The Slade School of Fine Arts, Media Department). Vuosina 1998–2004 toimin kuvataiteen tuntiopettajana Lahden Taideinstituutissa sekä taiteellis-tuotannollisten aineiden lehtorina Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 2004–2008. Kuvataiteen maisteriksi valmistuin Kuvataideakatemiasta vuonna 2004.

 

Tällä hetkellä olen jatko-opiskelijana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Tutkin yhteisötaidetta kahden subjektin välisenä vuorovaikutustilanteena, yhteisötaiteellista tekijyyttä sekä siihen liittyviä toiminnallisia muutoksia Helsingin Kallion kaupunginosassa. Cuporessa työskentelen taiteilija-tutkijana ArtsEqual-tutkimushankkeen tutkimusryhmässä Socially Responsible Arts Institutions and Artists.

 

Tärkeimmät yhteisötaiteelliset projektini ovat Ilmainen aamiainen Helsingin Hakaniemessä. Se oli avoin tila ja tilanne kenelle tahansa. Tilanteista syntyi kohtaamisia kahvipöydän äärellä. Ilmaista aamiaista seurasi toimintapaikka nimeltä Push firma beige (1996–2001), tila Helsingin Kalliossa. Push firma beige lähestyi toiminnallaan kaupunkilaisia kaupunkitilassa ja teki näkyväksi erilaisia lähestymistapoja suhteessa kaupunkiin, osallistui alueen toimintaan sekä aktivoi alueen asukkaita ja yhteisöjä vuoropuheluun.

 

Taiteellisen tutkimukseni myötä näyttely- ja kaupunkitilassa tapahtuvat harjoitesarjat muotoutuivat kahdeksi tuotantokokonaisuudeksi: Saa sanoa ja Ruumiillisia harjoitteita. Näyttelyt (Saa sanoa, Sanonko ja Saatan sanoa) ja harjoitteet (Paikkaruumis, Paikan paikantuminen ja Paikkayhteisö) voivat toistua ja toteutua itsenäisinä ja erillisinä näyttelyinä tai paikkasidonnaisina kokemusretkinä tai niiden variaatioina.