Exposition

Reiterate, rerun, repeat (2021)

Michael Duch, Jeremy Welsh

About this exposition

en
Repetition plays a central role in many musical styles and genres. Repetition, rhythm and patterns also play an important part in the visual arts. Here we will show, examine and discuss repetition as a method and main musical element, as well as their correlation with moving images, in a series of audio-visual works we have been working on together since 2016. Accumulator is one such project and will be the main focus here, where not only repetition, rhythm and patterns appear as musical and visual elements, but is used as an artistic method in itself when repeating performances of a similar material, documenting each one of them and adding the individual performances as layers creating a dense audio-visual orchestral solo performance. As well as temporal repetition, Accumulator repeats in the spatial dimension, where the staging of a performance features the live performer multiplied, as he is accompanied by pre-recorded video images of himself. According to the spatial characteristics of the given performance space, this repetition of the performer may be frontal / two dimensional, or may extend across several surfaces, creating a surround projection in which the live performer is contained.

no
Repetisjon spiller en sentral rolle innenfor mange ulike musikalske stilarter og sjangre. Repetisjon, rytme og mønster har også viktige roller i billedkunst. I teksten skal vi vise, undersøke og diskutere repetisjon som metode og bærende musikalsk element, samt korrespondanse med bevegende bilder, i en serie audio visuelle stykker vi har samarbeidet på siden 2016. Accumulator er et av disse prosjektene og skal være sentral i denne diskusjonen, hvor repetisjon, rytme og mønster oppstår som musikalske og visuelle elementer, og brukes som kunstneriske metode i seg selv når en fremføring med liknende material repeteres. Hver repetisjon blir dokumentert og dette material kombineres, bygget opp lagvis for å danne en tett audiovisuell orkestral solo performance. I tillegg til tidsbasert repetisjon, repeterer Accumulator i rommet, hvor iscenesettelsen av en fremføring presenterer en levende musikker multiplisert, idet han spiller sammen med videobilder av seg selv. I forhold til de romslige kvaliteter av en gitt scene, dette repetisjon kan være frontal, i to dimensjoner, eller kan bli utvidet over flere overflater for å danne en omfavnende projeksjon der musikkeren er inkorporert.
typeresearch exposition
keywordsrepetition, contemporary music, Experimental music, musical repetition, recording, sound art
date11/02/2021
published15/03/2021
last modified15/03/2021
statuspublished
share statusprivate
copyrightMichael Duch, Jeremy Welsh
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1156843/1156844
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1156843
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue5. VIS Issue 5


Simple Media

id name copyright license
1156879 Accumulator1 Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved
1156915 HorseSingsfromCloud Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved
1156931 Opus17a Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved
1156932 Dokkhuset1 Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved
1156943 MindIsMovingIV Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved
1156992 Dokkhuset2 Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved
1157012 Accumulator3 Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved
1157024 Accumulator4 Michael Duch, Jeremy Welsh All rights reserved

Comments are only available for registered users.