Exposition

The Sonified Textiles within the Text(il)ura Performance: Cross-cultural Tangible Interfaces as Phenomenological Artifacts (2022)

Paola Torres Núñez del Prado
Paola Torres Núñez del Prado

About this exposition

en
This research is working with Sonified Textile Controllers. They can be described as textile sensor-based tangible interfaces. Some of them are part of a disruptive sound performance – an experimental sound art concert that has been presented in various cities in Europe and the Americas called "Text(il)ura"[1]. The three fiber-based controllers presented as part of this performance, The Shipibo Conibo-Style Textile, The Hanap Pacha Quipu, and the Unkuña of Noise, all reference the cultures of Paola Torres Nunez del Prado’s country of origin, Perú. These textile artifacts are works of art as well as devices that fall within the scope of smart textiles and that of human-computer interaction, as they allow the user to experiment with alternative ways of approaching the execution of sound art or electronic music. Referring to both aesthetically and symbolically distinct forms of expression from diverse human communities, these cross-cultural devices are characteristically hybrid and ever-changing: history, myth, craft and technology, gender, transhumanism, sound, visuals and tactility – everything is intertwined in an amalgamation of human knowledges and experiences aiming for a type of universality that does not impose one thought system over the other. The design of the interfaces proposes a different approach to tactile manipulation of electronic sound instruments, where it is common to find controllers made of metal or plastic, and where the aural and tactile sensitivity with which they are first made, transforms the performance itself. The Sonified Textiles aim to redefine musical interfaces, both conceptually and design-wise within the e-textile realm. The research uses a phenomenological framework to go beyond the mind-body dualism and to reconnect with the natural world.

sv
Den här forskningen arbetar med Sonified Textile Controllers (Textile Sensor-Based Tangible Interfaces). Några av dem ingår i en disruptiv ljudföreställning, en experimentell ljudkonstkonsert som har presenterats i olika städer i Europa och Amerika och som kallas "Text(il)ura"[1]. De tre fiberbaserade kontrollanter som presenteras som en del av denna föreställning, The Shipibo Conibo-Style Textile, The Hanap Pacha Quipu och Unkuña of Noise, relaterar till kulturerna i Peru, landet där Paola Torres Nunez del Prado har sitt ursprung. Dessa textila artefakter är konstverk och apparater på en och samma gång. De faller inom ramen för två fält: smarta textilier och interaktion mellan människa och dator. De gör det möjligt för användaren att experimentera med andra sätt att närma sig ljudkonst eller elektronisk musik – med mjuka och behagliga gränssnitt som inkluderar både känsel och syn. Med hänvisning uttryck från olika mänskliga kulturella gemenskaper är dessa tvärkulturella anordningar hybrida och ständigt föränderliga: historia, myter, hantverk och teknik, genus, transhumanism, ljud, bild och taktilitet – allt sammanflätas i en transkulturell helhet av mänsklig kunskap och erfarenheter som syftar till en typ av universalitet, där inte ett tankesystem har företräde framför andra. Gränssnittets utformning föreslår ett alternativet tillvägagångssätt när det gäller taktil manipulation av elektroniska ljudinstrument, där det är vanligt att hitta styrenheter gjorda av metall eller plast, och där den auditiva och taktila känslighet med vilken de först tillverkas omvandlar själva framförandet. Sonified Textiles syftar till att omdefiniera musikaliska gränssnitt, både konceptuellt och designmässigt inom e-textilområdet. Forskningen använder ett fenomenologiskt ramverk för att överskrida dualismen mellan kropp och själ och för att återknyta till naturen.
typeresearch exposition
keywordstextile technology, sound art, cultural narratives, Cultural material, interface design, interactive sound and music, Interactive Technology, DIY, voice and live electronics, culture and nature, artistic research, artwork
date01/06/2021
published14/03/2022
last modified14/03/2022
statuspublished
share statusprivate
copyrightPaola Torres Núñez del Prado
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1288475/1288474
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1288475
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue7. VIS Issue 7
external linkhttps://www.singingtextiles.com


Simple Media

id name copyright license
1288486 SonifiedTextiles copyright holder CC BY-NC-ND
1327718 aruma Sandra De Berduccy CC BY-NC-ND
1327719 arum copyright holder CC BY-NC-ND
1327721 media1 Sandra de Berduccy CC BY-NC-ND
1327723 auristela copyright holder CC BY-NC-ND
1327724 idhe2 copyright holder CC BY-NC-ND
1327725 quipu1 copyright holder CC BY-NC-ND
1327726 ship copyright holder CC BY-NC-ND
1327727 media2 copyright holder CC BY-NC-ND
1327729 media3 copyright holder CC BY-NC-ND
1327730 media4 copyright holder CC BY-NC-ND
1327731 quipu2 copyright holder CC BY-NC-ND
1327732 media5 copyright holder CC BY-NC-ND
1327733 media6 copyright holder CC BY-NC-ND
1540313 media7 Neosuena CC BY-NC-ND
1557838 media8 copyright holder CC BY-NC-ND
1557846 media9 copyright holder CC BY-NC-ND

Comments are only available for registered users.