Exposition

Undersökning av Långlöt 30:1. Aktiviteter kring ruinerna av Ismantorps borg. (last edited: 2024)

Maria Jonsson

About this exposition

en
Ismantorp fort is one of Sweden's best preserved ringforts. The ancient monument is located on the island of Öland, in the midst of the forest Mittlandsskogen. For centuries the fort has been overgrown. Dating back to the 17th century, efforts have been made to depict the fort, but these attempts were often thwarted by dense vegetation, obscuring the ruins and making them inaccessible. The surrounding forest has kept the fort itself intact, as well as the memory of it, while at the same playing a part in distorting and shaping the public's perception of the monument; through the production and reproduction of plans and depictions drawn from incorrect measurements due to the obscuring vegetation. Archival records - descriptive texts, photographs, plans, drawings - document the site and the activities of archaeologists, antiquarians, scientists, public servants, land owners, locals, tourists (and vandals). Many of these records can be found at the Swedish National Heritage Board. The National Heritage Board was responsible for managing Ismantorp fort for a period of time up until 2015 when the National Property Board took over. In this exposition, Nature plays the part of preserving the memory of the fort, as well as distorting the perception of the fort. In addition to this, the vegetation seems to have been perceived as a growing threat against the preservation of the ringfort. This villainizing of nature also poses questions regarding what constitutes a place, is it first and foremost understood as Nature, or Culture? Which agents have the right to alter a place, and how are these alterations being justified? What does it mean to "restore" a monument or a place to its original state? The research presented in this exposition is also part of a project outside of Research Catalogue, where these questions are examined through the creation of physical artworks. Some of the artworks are presented as part of the exposition.

sv
Ismantorps borg på Öland är en av Sveriges mest välbevarade fornborgar. Fornlämningen ligger i den så kallade Mittlandskogen och har under flera århundraden varit övervuxen, svåråtkomlig och svåravbildad. Den omgärdande skogen har på samma gång hållit borgen och dess minne intakt, samtidigt som växtligheten, då den fortfarande täckte området, medverkat till att förvränga den offentliga bilden av hur fornlämningen ser ut. Expositionen har sin utgångspunkt i det arkivmaterial - text, fotografier, planritningar, teckningar - som dokumenterar platsen och de aktiviteter som skett där av arkeologer, antikvarier, forskare, statstjänstemän, markägare, lokalbor, turister (och vandaler). Mycket av denna dokumentation finns arkiverad hos Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet förvaltade fastigheten under en period men 2015 gick ansvaret för fastigheten över till Statens fastighetsverk. I dokumentationen kan man följa de aktiviteter som skett kring fornlämningen och de tolkningar och omtolkningar som gjorts av borgen och dess funktion. Utöver den funktion som skogen har fått inta som bevarande och skymmande, så beskrivs i arkivhandlingarna också växtligheten som ett potentiellt hot mot fornlämningens bevarande. I det väcks frågor kring vem som har tillgång till och tillåtelse att förändra en plats, och hur ingrepp rättfärdigas på olika sätt. Vad innebär det när man talar om att "återställa platsen"? Expositionen är en del av ett projekt som sträcker sig utanför Research Catalogue. I projektet undersöks de frågor som tas upp i expositionen, men gestaltas i form av fysiska verk. Några av dessa verk presenteras som en del av expositionen.
typeresearch exposition
keywordsArchaeology, vegetation, ancient monuments, Ismantorps borg, Öland
date19/09/2021
last modified18/02/2024
statusin progress
share statuspublic
copyrightMaria Jonsson
licenseCC BY-NC-ND
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1364677/1638950
connected toKonstfack - University of Arts, Crafts and Design


Simple Media

id name copyright license
1600596 vegetationen-1 Riksantikvarieämbetet Public domain
1600598 vegetationen-2 Riksantikvarieämbetet Public domain
1643338 Ismantorps borg Maria Jonsson RC Maria Jonsson All rights reserved
1643343 Ismantorps borg av Maria Jonsson 2022 Maria Jonsson All rights reserved
1643360 Ismantorps borg av Maria Jonsson 2022-omslag Maria Jonsson All rights reserved
1643382 omslag Maria Jonsson All rights reserved
1718620 no-background-white-text Maria Jonsson CC BY

Comments are only available for registered users.